Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MGE-1 Professionele leergemeenschap geschiedenis 3TSO

Doelstellingen:
 • Leerkrachten werken samen een evenwichtig jaarplan geschiedenis voor het 3de jaar TSO uit.
 • Leerkrachten denken samen na hoe historisch denken in het 3 de jaar TSO aan bod kan komen.
 • Leerkrachten denken na hoe evaluatie hieraan kan gekoppeld worden.
 • Leerkrachten wisselen werkvormen en materiaal uit.
Doelgroep:

Leraren geschiedenis 3de jaar TSO

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Vorig schooljaar hebben we binnen de professionele leergemeenschap een eerste aanzet voor een evenwichtig jaarplan geschiedenis gegeven. Hierbij hadden we aandacht voor ontstoffing waardoor er ruimte vrijkwam om historisch denken beter te integreren. Tegelijkertijd werd er gebrainstormd over mogelijke werk- en evaluatievormen. Dit schooljaar zetten we dit werk verder.

Strategie en methode:

Werksessie

Bijkomende info:

Alle deelnemers die zich inschrijven, worden verwacht tijdens de drie sessies aanwezig te zijn en actief te participeren. Indien er vraag is naar een vierde sessie, kan deze in overleg met de groep vastgelegd worden.

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 12 november 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Puttevils Tim
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Scholengemeenschap voor katholiek secundair onderwijs Leuven (Inschrijven afgesloten)
Janseniusstraat 2
3000 Leuven (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 15 november 2017 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 30 november 2017 van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 16 maart 2018 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.