Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MGE-2 Actief Historisch Denken: activerende werkvormen ter bevordering van historisch denken in de geschiedenisles

Doelstellingen:
  • Leerkrachten maken kennis met enkele activerende werkvormen uit de Actief Historisch Denken.
  • Leerkrachten kunnen op het einde van de sessie de ontwerpprincipes van de Actief Historisch Denken in eigen woorden uitleggen.
  • Leerkrachten kunnen de ontwerpprincipes van AHD inzetten voor de ontwikkeling van eigen werkvormen en varianten
Doelgroep:

Leraren en lerarenopleiders geschiedenis

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Geschieddidacticus dr. Harry Havekes (Radboud Universiteit Nijmegen) heeft samen met zijn team een reeks activerende werkvormen uitgewerkt die het historisch denken bij onze leerlingen stimuleren. Deze innovatieve aanpak illustreert hij tijdens deze workshop aan de hand van voorbeelden. De werkvormen zijn bruikbaar in alle jaren en alle onderwijsniveaus.

Strategie en methode:

Workshop

Bijkomende info:

Programma:

9u15 Verwelkoming

9u30 Start workshop

10u45 Pauze

11u00 Vervolg workshop

12u15 Einde

De reeks Actief Historisch Denken bestaat uit drie boeken waarin tientallen uitgewerkte werkvormen uitvoerig staan beschreven. Deze boeken kunnen op voorhand besteld worden. Op 8 november worden deze mee naar de workshop gebracht. Bestellen kan door een e-mail naar tim.puttevils@katholiekonderwijs.vlaanderen te sturen. Wie graag de inhoudstafels op voorhand bekijkt, kan deze ook via mail opvragen. Wie liever na de workshop wenst te bestellen, betaalt extra portkosten. De boeken worden dan nagezonden. Deel 1 & 2 kosten 25 euro per stuk; deel 3, incl. cd-rom, kost 30 euro

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 6 november 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Puttevils Tim
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Romaanse Poort (Inschrijven afgesloten)
Brusselsestraat 63
3000 Leuven (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 8 november 2017 van 09:00 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.