Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MPZ-11 Samen werken aan samenwerken binnen 1ste en 2de graad personenzorg op 13 maart 2018

Doelstellingen:

Het samenwerken van leraren onder de loupe nemen: hoe ziet er een goed draaiend team uit? En waarom is een goede vakgroepwerking belangrijk?

Binnen een welomschreven opdracht, binnen een klasgroep, in groep werken: aanreiken van tools om deze doelen te realiseren en hierover te reflecteren

Sociale vaardigheden aanleren ivm samenwerken adhv concreet materiaal

Doelgroep:

Leraren BVL, 1ste graad STV en 2de graad VV en STW

Aanbieder: Pedagogische begeleidingsdienst regio Mechelen-Brussel en Oost-vlaanderen in samenwerking met Vlajo
Inhoud:

Om de leerplannen studiegebied personenzorg te realiseren is samenwer-ken onontbeerlijk.

In de voormiddag zoemen we - Ingrid Molein, en Renilde Verhaegen - in op het samenwerken van leraren. Vakgroepen worden uitgedaagd lerende net-werken te vormen. Maar hoe doe je dat zonder al te veel conflicten te laten ontstaan? Waarop dien je te letten? Hoe kan je ieders talent maximaal laten renderen? Met de teamrollen van Belbin leer je hoe je verschillen van team-leden kan benutten en inzetten. Het Teamrol model van de Britse weten-schapper Meredith Belbin is hierbij één van de meest beproefde methode in de organisatiepsychologie. Bij de vernieuwde aanpak van de doorlichting 2.0 is vakgroepwerking geen vrijblijvend item meer maar onderdeel van de on-derwijskwaliteit van de school.

In de namiddag zetten we in op het leren samenwerken van leerlingen (AD3). Aan de hand van een organisatiemodel van VLAJO organiseren we een samenwerkingsopdracht waarbij de leerlingen elkaars talenten en team-rollen ontdekken. Met de relatiewijzer als mogelijk kader om hierop te reflec-teren hoe de samenwerking is verlopen.

Strategie en methode:

Actieve werkvormen en reflectiemethodieken worden gebruikt

Bijkomende info:

Lesmap, broodjes en koffie zijn inbegrepen in de prijs

Alle andere documenten worden nadien digitaal doorgestuurd alsoook de toegang tot alle documenten van het project ‘talent4event’ van Vlajo

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 6 maart 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 25,00 Euro
Lesgever: Verhaegen Renilde
Molein Ingrid
Vrijdags Sarah
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 13 maart 2018 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.