Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MLK-9 Studiedag voor leerkrachten B.O. van SG Groot- Bornem - De Parel Willebroek - Sint-Amands-Puurs

Doelstellingen:
  • Een idee vormen van wat breed evalueren binnen bewegingsopvoeding kan betekenen
  • Een praktijkvoorbeeld beluisteren
  • Reflecteren over je huidige observaties, evaluaties en rapportering.
  • Een effectieve stap uitdenken en opstarten rekening houdend met jouw schooleigen context.
Doelgroep:

Leerkrachten bewegingsopvoeding met lesopdracht in het lager onderwijs.

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:
  1. Theoretisch luik:

-         breed evalueren binnen bewegingsopvoeding

  1. Praktijkverhaal juf Griet:

-         Uitleg bij het voorbeeld (achtergrond, visie, beweegredenen)

  1. Reflectie / implementatie:

-         Sterkte- en zwakteanalyse van eigen observatie, evaluatie of rapporteringssysteem

Aan de slag: actie uitdenken en opstarten vanuit eigen context

Bijkomende info:

Lesgevers: Karen Nackom (pedagogisch begeleider) en Griet Hermans (leermeester bewegingsopvoeding).

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Eigen observatieinstrumenten, evaluatieinstrumenten en/of rapport (digitaal) meebrengen.


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 16 januari 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vrije Basisschool - Klavertjevier (Inschrijven afgesloten)
Breendonk-Dorp 94
2870 Puurs (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 17 januari 2018 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.