Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MGE-3 Breed evalueren in geschiedenis

Doelstellingen:

Sessie 1:

1. De deelnemers kunnen op het einde van de sessie uitleggen wat breed evalueren betekent en hoe dit een onderdeel vormt van binnenklasdifferentiatie.

2. De deelnemers kunnen op het einde van de sessie uitleggen waarom breed evalueren nodig is om de leerplandoelen voor het vak geschiedenis te behalen.

3. De deelnemers kunnen in hun eigen praktijk aangeven waar ze al met breed evalueren bezig zijn.

4. De deelnemers doen inspiratie op om met de principes van breed evalueren concreet aan de slag te gaan.

5. De deelnemers kunnen enkele principes van breed evalueren toepassen op de eigen evaluatiepraktijk.

Sessie 2:

1. De deelnemers kunnen gericht en op doeltreffende wijze feedback formuleren.

2. De deelnemers doen inspiratie op om met de principes van breed evalueren concreet aan de slag te gaan.

3. De deelnemers wisselen (praktijk)ervaringen omtrent breed evalueren in geschiedenis evalueren uit en proberen samen tijdens een intervisiemoment oplossingen te vinden voor eventuele hindernissen.

4. De deelnemers integreren de principes van breed evalueren in hun bestaand jaarplan.

Doelgroep:

Leraren en lerarenopleiders geschiedenis

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Deze professionele leergemeenschap rond breed evalueren in geschiedenis is een tweejaarlijks traject.

Tijdens een eerste volledige dag mengen we theorie met voldoende doorleefde praktijkvoorbeelden. Collega's uit vier verschillende scholen uit regio Mechelen-Brussel brengen hun bevindingen over doelgericht evalueren, zelfevaluatie, procesevaluatie, evalueren van attitudes en alternatieve evaluatievormen waarin het denken van leerlingen zeer zichtbaar wordt.

Tijdens de tweede sessie staan we stil bij efficiënte feedback. Vervolgens bestuderen we enkele voorbeelden van breed evalueren die de deelnemers reeds in de praktijk hebben gebracht. Tot slot integreren we de principes van breed evalueren in een bestaand jaarplan.

De derde sessie is een terugkomdag waarin we samen een evaluatie maken van het traject. Wat hebben we uitgeprobeerd? Wat is er goed gelopen? Wat is er minder goed gelopen? We bespreken samen mogelijkheden ter verbetering. Doorheen het traject is er verder mogelijkheid tot individuele ondersteuning van je pedagogisch begeleider.

Strategie en methode:

Workshop

Bijkomende info:

Deelnemers van deze sessie worden verwacht deel te nemen aan de vervolgsessie rond feedback en jaarplanning op woensdag 16 mei 2018 (13- 16u).

In de prijs zijn de twee sessies van dit schooljaar, drank en lunch voor 2 maart inbegrepen.

Je inschrijven voor de terugkomdag op 9 mei 2019 kan pas begin schooljaar 2018-19. Deze sessie is niet inbegrepen in de prijs.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Individuele leraren alsook vakgroepen kunnen zich inschrijven (via de school). In geval van vakgroepen kunnen maximaal drie leden van de vakgroep zich inschrijven.


Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 25 februari 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 70,00 Euro
Lesgever: Puttevils Tim
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Provinciehuis Leuven (Inschrijven afgesloten)
Provincieplein 1
3010 Leuven (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 2 maart 2018 van 09:00 tot 15:30
    • woensdag 16 mei 2018 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.