Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MLK-12 Studiedag voor leermeesters r.-k.g. uit het gewoon en buitengewoon lager onderwijs.

Doelstellingen:

Meer inzichten en vaardigheden verwerven m.b.t. het onderwerp van deze module.

Doelgroep:

Leermeesters r.-k.g. in het gewoon en buitengewoon lager onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

U maakt één keuze uit vier modules: 'Hoofd', 'Handen', 'Hart' of 'Geest'.

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
vrijdag 9 maart 2018 van 09:30 tot 12:00
Module 'Hoofd'
Spreker: Agnes Vonckx, inspecteur-adviseur r.k.-godsdienst

Samen onderzoeken we verschillende werkvormen om met kinderen te komen tot filosoferen. We ondervinden wat je als leerkracht kan doen om ondersteunend en helpend te zijn in het op gang brengen van dialoog. Hoe je met kinderen kan gaan nadenken over God proberen we uit in het theologiseren. Hoe kan je die gesprekken van oppervlakkig laten evolueren naar diepgaand. We staan ook even stil bij waarom filosoferen en theologiseren met kinderen zo belangrijk is in hun levensbeschouwelijke en religieuze groei.

 

Module 'Handen'
Spreker: Sophie Veulemans, inspecteur-adviseur r.k.-godsdienst

Het leerplan rooms-katholieke godsdienst duidt het vak godsdienst als een interactieproces waaraan men vanuit de totale persoon deelneemt. Ook het lichaam speelt daarin een belangrijke rol: wij drukken onszelf uit via ons lichaam, bouwen ervaringen op door onze lichamelijke gewaarwordingen, creëren iets met onze handen … In deze workshop gaan we in op hoe wij met kinderen (1) door lichamelijke oefeningen de weg van de innerlijkheid kunnen bewandelen en hoe ze door contact te maken met hun lichaam tot rust, stilte en verbondenheid met zichzelf komen. Ons lichaam is (2) ook een poort naar anderen en via enkele praktische opdrachten ontdekken we hoe we, vanuit het werken met het lichaam, het contact en de verbondenheid met elkaar kunnen stimuleren. Andere opdrachten (3) laten ons ervaren hoe we via zintuiglijke belevingen openkomen voor de natuur en in bewondering komen te staan voor de schepping. Daarnaast kunnen we via ons lichaam (4) toegang krijgen tot de symbooltaal en geloofsverhalen: in en door het uitbeelden van Bijbelverhalen komt de dieperliggende betekenis voor ons naar boven. Aangezien het hier gaat om opdrachten die focussen op de beleving, zullen wij in deze workshop actief aan de slag gaan en de opdrachten in de eerste plaats zelf ervaren en beleven.  

 

Module 'Hart'
Spreker: Hedwig Berghmans, inspecteur-adviseur r.k.-godsdienst

De deelnemers maken kennis met het model ‘Verbindend en Geweldloos Communiceren’ van Marshall Rosenberg. In de godsdienstles kan dit model gebruikt worden om dieper in te gaan op de belevingswereld van personages uit Bijbelverhalen, geloofsfiguren enz. waardoor de kinderen makkelijker zullen uitgenodigd worden te spreken over hun eigen leven. Dit model leert kinderen te spreken vanuit eigen gevoelens en behoeften, verantwoordelijkheid op te nemen voor eigen leven en empathisch te luisteren en te communiceren met anderen. Het model is ook zeer efficiënt bij het hanteren van conflicten. Tijdens de sessie maken de deelnemers kennis met twee dieren die symbool staan voor Geweldloze Communicatie (giraf en jakhals) en oefenen ze op twee ‘hinkelpaden’ die kinderen op een speelse wijze vaardig maken om te spreken vanuit hun hart en empathisch te luisteren.

 

Module 'Geest'
Spreker: Inse Van Rossom, Co-adjutor inspecteur godsdienst/ schoolbegeleider bij de Broeders van Liefde

De module geest nodigt de kinderen uit ,naast de modules hoofd, hart en handen, om in hun sprirituele groeiproces ook de omgekeerde beweging te maken van wat er zich in hun leefomgeving afspeelt. Terwijl onze samenleving en de leeromgeving van de kinderen sterk resultaatgericht is, waarbij de nadruk vooral ligt op de buitenwereld, gaan we in deze workshop kennismaken met verschillende manieren om samen met de kinderen te werken rond stilte, rust en meditatie, om op deze manier ook te kunnen komen tot  een diepere gebedsbeleving. Het eerder abstracte begrip Geest wordt tastbaar gemaakt met concrete oefeningen en tips. We ontdekken hoe we in de godsdienstles een waardevol antwoord kunnen geven voor de behoefte aan stilte en rust, naar een diepere verbinding met onszelf en de anderen om ons heen. Door erop in te zetten om kinderen weerbaar en sterker te maken van binnenuit, gaan we bewust ook werken aan een betere leefomgeving op school en zelfs daarbuiten.

Bijkomende info:

Geen voorkennis vereist.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 28 februari 2018 inschrijven en tot en met zondag 4 maart 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 9 maart 2018 van 09:00 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.