Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MLO-2 Regionale vakvergadering LO: GET FIT 2 SPORT

Doelstellingen:

Leerkrachten LO volgen op één dag de volledige expertentraining die hoort bij het letselpreventieprogramma “Get fit 2 sport”. Deze training bestaat uit een theoretisch en praktisch deel en heeft als doel leerkrachten warm te maken voor het implementeren van dit programma in hun lessen.

Leerkrachten bekijken kritisch op welke wijze en onder welke voorwaarden de lessen lichamelijke opvoeding een bijdrage kunnen leveren aan het vermijden van sportletsels. In het praktijkdeel spreken we de creativiteit van elke deelnemer aan om basisoefeningen aan te passen aan specifieke doelgroepen of leeftijden.

Doelgroep:

Leerkrachten LO secundair onderwijs en buitengewoon SO

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Het Kabinet Minister Muyters - Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport - heeft aan UGent een projectsubsidie toegekend voor het project “Implementatie en evaluatie van primaire sportletselpreventie bij jonge sporters in Vlaanderen”.Het betreft een tweede deel van een project dat in december 2015 van start ging.

In dit deel van dit project zal een bestaand effectief letselpreventief programma, “Get Fit 2 Sport”, geïmplementeerd worden bij jonge Vlaamse sporters (12-22 jaar). De essentie van deze implementatie is dat deze zal vertrekken vanuit de bestaande actoren in het Vlaamse sportlandschap. De begeleiders lichamelijke opvoeding zijn één van de actoren. Zij volgden de opleiding “expert sportletselpreventie” en staan hierdoor in voor de overdracht van de kennis naar leerkrachten lichamelijk opvoeding.

Het dagprogramma bestaat uit 2 delen: in de voormiddag overlopen we alle theorie ( sportlestels in cijfers, preventief programma, manier van aanbrengen, ...) Dit wordt docerend gebracht.

In de namiddag testen we zaken uit in de praktijk.

Meer info over het project lees je op http://www.victoris.be/projects/get-fit-2- sport/

Strategie en methode:

Workshop

Praktische informatie: Voor de voormiddag breng je papier en pen mee Voor de namiddag is sportieve kledij wenselijk

Bijkomende info:

Koffie/water/kopieerwerk zijn inbegrepen in de kostprijs. Lunch is niet inbegrepen. Deelnemers voorzien zelf boterhammen...

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Workshop tgv jaarlijkse regionale vakvergadering

Voorwaarde:

Voor dit initiatief kunt u tot 14 dagen op voorhand inschrijven.


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 24 januari 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Nackom Karen
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
UC Leuven-Limburg (Inschrijven afgesloten)
Hertogstraat 178
3001 Leuven (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 7 februari 2018 van 09:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.