Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MCU-3 Inspectie 2.0 voor de vakgroep Humane Wetenschappen

Doelstellingen:
  • Deelnemers maken kennis met het referentiekader Onderwijskwaliteit (OK).
  • Deelnemers maken kennis met de nieuwe manier van doorlichten.
  • Deelnemers reflecteren samen over de mogelijke gevolgen van deze nieuwe manier van doorlichten op de vakgroep Humane Wetenschappen.
Doelgroep:

In de eerste plaats worden vakcoördinatoren Humane Wetenschappen uitgenodigd. Geïnteresseerde leraren zijn uiteraard ook welkom.

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Tijdens deze sessie brengen we een samenvatting van het Referentiekader Onderwijskwaliteit. In dit kader wordt aan de hand van kwaliteitscriteria bepaald wat er onder onderwijskwaliteit wordt verstaan. We overlopen enkele aandachtspunten voor de vakgroep Humane Wetenschappen. Tot slot overlopen we de nieuwe methodiek die Inspectie 2.0 vanaf 2018 zal hanteren.

Strategie en methode:

Infosessie

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 27 februari 2018 inschrijven en tot en met woensdag 21 februari 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Puttevils Tim
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Afgelast)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • woensdag 28 februari 2018 van 13:30 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.