Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MLK-17 BaSo-dag voor SG Mechelen

Doelstellingen:

De samenwerking tussen het basis- en het secundair onderwijs verder versterken.

Doelgroep:

leraren 5de en 6de leerjaar, zorgcoördinatoren en directies basisonderwijs en leraren en leerlingenbegeleiders 1ste graad, coördinatoren en directies secundair onderwijs

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

ACHTERGROND

 We leven en werken in een snel veranderende samenleving…

Kennis en informatie zijn vrij beschikbaar. ICT-toepassingen evolueren razendsnel. Hierdoor verbreedt ook de opdracht van ons onderwijs: we zetten niet enkel in op kennis, maar evenzeer op vaardigheden en talentontwikkeling. Kinderen worden mondiger, komen uit zeer verschillende thuissituaties en worden geconfronteerd met complexe leerhindernissen. Het onderwijs wordt uitgedaagd. Als leerkracht kan je je wel eens overrompeld voelen. De huidige invulling van je job is soms vrij eenzaam. Je staat alleen voor de klas, je werkt je eigen lesvoorbereiding uit ...

 Maar het kan ook anders…

Scholen kunnen zich organiseren in multidisciplinaire teams om het werk haalbaarder en uitdagender te maken. Dit creëert kansen om met vernieuwde vormen van lesgeven leerlingen maximaal bij de lessen te betrekken en hen gericht te ondersteunen.

 En het gebeurt al anders…

Her en der lopen mooie initiatieven om wendbaar in te spelen op de nieuwe verwachtingen naar ons onderwijs. Het organisatieteam van de BaSo-dag biedt dan ook een gevarieerde keuze aan sprekers en sessies aan die inspirerend kunnen werken om met goesting aan de slag te gaan samen met collega’s, met leerlingen …

 Tom Van Acker, keynote spreker, neemt je mee in de visie van Flanders Synergy. Hoe kunnen we van leraren sterke gepassioneerde teamspelers maken, zodat ze voldoende greep krijgen op hun complexe opdracht en de talenten van jongeren ten volle kunnen laten ontplooien?

Na de keynote en een verkwikkende pauze, kan je een individueel programma volgen. Je kiest daarvoor bij inschrijving twee sessies uit het gevarieerde aanbod.

Snel inschrijven is de boodschap, want het aantal deelnemers per sessie is beperkt. Een omschrijving van de sessie vind je verder in deze uitnodiging.

 PROGRAMMA

08.30 uur        Ontvangst en om 08.50 uur welkom door Claude Duhamel

09.00 uur        Scholen slim en warm organiseren: anders werken met goesting door Tom Van Acker, Flanders Synergy

We werken al decennia vanuit bepaalde functies. Zo werken we in een school vanuit de functie van leerkracht, vakleerkracht, zorgleerkracht en/of -coördinator en geven we één of meerdere vakken aan leerlingen uit een bepaald leerjaar. Door te werken vanuit een functie hebben we steeds mooi werk geleverd en probeerden we samen school te maken. Echter, nieuwe uitdagingen dienen zich aan waardoor onze vertrouwde manier van organiseren onder druk staat. Verschillende organisaties stellen hun manier van werken in vraag. Zo ook het onderwijs. Moeten we onze scholen niet slimmer organiseren om de uitdagingen van morgen aan te gaan? Immers, in een koekjesfabriek met gestandaardiseerde procedures en producten kan een functionele manier van organiseren efficiënt zijn, maar … is een school een koekjesfabriek?

In deze themasessie neemt Tom Van Acker je mee in de grote paradigma-shift voor het onderwijs:

-    nieuw paradigma op leren: hoe kinderen voorbereiden op een toekomstige maatschappij die we niet kennen en beroepen die we nog moeten uitvinden?

-    nieuw paradigma op organiseren van werk: hoe omgaan met een wereld die steeds wisselende eisen stelt en de toenemende coördinatie- en prestatiedruk?

-   nieuw paradigma op leiderschap: hoe afstappen van het oude leiderschap met een scheiding tussen denken en doen, en condities creëren waardoor medewerkers kunnen 'doenken'?

Om deze paradigma’s georganiseerd te krijgen, pleit Tom voor de ‘slimme school’ waar autonome teams samen verantwoordelijk zijn voor leerlingen over de vakken en jaren heen.

Tom Van Acker is Expert Slagkrachtig en werkbaar organiseren bij Flanders Synergy en medeauteur van het boek ‘Scholen slim organiseren, anders werken met goesting’, Lannoo Campus.

10.30 uur        Pauze

10.45 uur        Keuze uit 6 werkwinkels – sessie 1

12.15 uur        Warme lunch

14.00 uur        Keuze uit 5 werkwinkels – sessie 2

15.30 uur        Einde

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
donderdag 17 mei 2018 van 10:45 tot 12:15
WW1: 'Tieners en de start in het secundair onderwijs.'
Spreker: Nele Decroos, projectmedewerker BaSO voor KSLeuven en pedagogisch begeleider regio Mechelen-Brussel

Tijdens deze sessie kom je te weten wat recent wetenschappelijk onderzoek ons leert over tieners. Op basis van die inzichten leg je de link naar jouw praktijk. Je staat onder andere stil bij de ondersteuning van jongeren bij de overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs. Je zoomt hiervoor in op praktijkvoorbeelden zoals een BaSO-fiche, Tienerschool, vernieuwende didactiek … Je gaat daarnaast op zoek naar kansen om de leer-en leefomgeving op jouw school nog meer te kunnen uitbouwen tot een stimulerende context voor deze jonge adolescenten.

Tijdens de sessie is er tijd voor uitwisseling en interactie tussen de deelnemers. Aarzel dus niet om ook je eigen ‘good practice’ mee te brengen.

Je gaat naar huis met extra achtergrondbagage over de ontwikkeling van jongeren tussen 10 en 14 jaar, inzicht in praktijkvoorbeelden en enkele tools die je ook op jouw school kan inzetten om de overgang van basis- naar secundair onderwijs vlot te laten verlopen en de eerste graad verder vorm te geven.

WW2: 'Een B'tje anders'. (enkel in de VOORMIDDAG!)
Spreker: Sven Van Kelst en Inke Huygens, leerkrachten in een 1B-klas.

Gedifferentieerd lesgeven in 1B, een doorgedreven leerlingenbegeleiding in de klas en leerlingen motiveren en zelfstandiger laten worden. Sint-Angela Tildonk gooide de hele structuur in 1B om en pakte het Een B’tje Anders aan.

Het inspirerende verhaal van hoe onderwijs in de B-stroom Een B’tje anders kan.

 Inke Huygens en Sven Van Kelst, beiden titularis van 1B, werkten Een B’tje Anders mee uit. Ze leggen niet alleen het concept van hun B-stroom uit, maar nemen jullie mee doorheen het hele proces. Waarom vernieuwen? Hoe zijn ze te werk gegaan? Welke problemen ondervonden ze? Wat zijn de valkuilen waarvoor ze nog steeds op hun hoede zijn? En … wat leverde deze verandering op?

WW3: 'Co-teaching'
Spreker: Alain Noëz, schoolbegeleider secundair onderwijs

Als leerkracht geef je binnen de eigen klas aan een steeds diverser publiek van leerlingen les. We stellen ons meer en meer de vraag of deze opdracht nog haalbaar is in een één-één situatie (één leerkracht voor de klas). Moeten we niet evolueren naar meer samenwerking op de klasvloer? En hoe pakken we dat dan aan? 

In deze sessie verkennen en verduidelijken we de verschillende vormen van samenwerking (co-teaching). We ontdekken en benoemen mogelijke voor- en nadelen om van daaruit de praktische uitwerking onder de loep te nemen.

 Alain Noëz is pedagogisch begeleider en verdiept zich sinds geruime tijd in dit thema.

WW4: 'I-edereen leert, digitaal en op eigen tempo.'
Spreker: Tim Puttevils, lerarenopleider en vakbegeleider geschiedenis.

Tijdens deze workshop leer je hoe je leerlingen op basis van kennisclips en filmpjes op eigen tempo kan laten leren. Je maakt zelf een kennisclip. Je leert hoe je filmpjes van het internet kan selecteren en vervolgens bevragen. We koppelen de filmpjes tot slot aan QR-codes en laten ze tot leven komen via Augmented Reality.

Tim Puttevils zet als leraar, lerarenopleider en vakbegeleider geschiedenis sterk in op webtools. Deze digitale activerende werkvormen hebben twee grote voordelen. Ten eerste verhogen ze de motivatie bij leerlingen, niet onbelangrijk als we leerlingen met goesting willen leren leren. Ten tweede zorgen ze ervoor dat elke leerling aan de les moet participeren.

WW5: 'Flexibele leerwegen - talentgericht werken en niveaugroepen.'
Spreker: Ilse Martens, Jordy Van Der Heyden en Guy Samson, van basisschool St.-Camillus.

Basisschool Sint-Camillus is een multiculturele school aan de stadsrand van Sint-Niklaas. De school kent een grote kloof tussen sterk-, gemiddeld- en zwak presterende leerlingen. Om te voldoen aan de leerbehoeftes van elke individuele leerling – zonder in te boeten aan kwaliteit – is de school op zoek gegaan naar flexibele werkvormen die hieraan tegemoetkomen. De huidige werking in leeftijdsheterogene talentengroepen en niveaugroepen in de hele basisschool is een resultaat van meer dan 13 jaar uitproberen, evalueren en bijsturen.

 Ilse Martens is directeur van basisschool Sint-Camillus. Jordy Van Der Heyden is zorgcoördinator  en Guy Samson staat in voor de zorg in 4, 5 en 6.

WW6: 'Gamification? Mijn les is geen spelletje!'
Spreker: Jeroen Heremans, leerkracht BIM-SEM

Veel leerlingen houden van games, maar wat maakt die dingen nu zo populair bij onze jongeren? Zit er een systeem in die games dat we kunnen vertalen naar de lespraktijk? Kunnen we het leerplezier van onze leerlingen via gamification verhogen? Wordt het dan niet allemaal te plezant?

 Dit zijn vragen waar in deze sessie zal worden bij stilgestaan. Jeroen Heremans zal je tonen wat de zin en onzin is van het gebruik van speltechnieken in de klas. Er zal aandacht zijn voor bestaande spellen (out of the box), spellen die je zelf kan maken (game hacks), speltechnieken die je kan vertalen naar de klas...

Breng gerust een stuk(je) leerstof mee waarin het leerplezier ver te vinden is. In het laatste deel van de sessie ga je hiermee aan de slag. Jeroen zal je samen met de andere deelnemers helpen om je lesvoorbereiding wat bij te sturen aan de hand van de nieuwe ideeën en technieken die je opstak tijdens deze sessie.

 Jeroen Heremans, leraar in BimSem, heeft erg veel praktijkervaring als het aankomt op het gebruik van games in de klas.

Geen (ik kom enkel in de namiddag)
Spreker: /

/

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
donderdag 17 mei 2018 van 14:00 tot 15:30
WW1: 'Tieners en de start in het secundair onderwijs.'
Spreker: Nele Decroos, projectmedewerker BaSO voor KSLeuven en pedagogisch begeleider regio Mechelen-Brussel

zie voormiddag

WW3: 'Co-teaching'
Spreker: Alain Noëz, schoolbegeleider secundair onderwijs

zie voormiddag

WW4: 'I-edereen leert, digitaal en op eigen tempo.'
Spreker: Tim Puttevils, lerarenopleider en vakbegeleider geschiedenis.

zie voormiddag

WW5: 'Flexibele leerwegen - talentgericht werken en niveaugroepen.'
Spreker: Ilse Martens, Jordy Van Der Heyden en Guy Samson, van basisschool St.-Camillus.

zie voormiddag

WW6: 'Gamification? Mijn les is geen spelletje!'
Spreker: Jeroen Heremans, leerkracht BIM-SEM

zie voormiddag

Geen (ik kom enkel in de voormiddag)
Spreker: /

/

Bijkomende info:

 Locatie

Pastoraal Centrum, Frederik De Merodestraat 18, 2800 Mechelen Opgelet: gewijzigde ingang!

 Parkeren                   

Gratis parkeren kan aan het Douaneplein.

Voordelig betalend parkeren is mogelijk op de randparkings Zandpoortvest en Rode Kruisplein.

U kan ook in de ondergrondse parkings van Grote Markt, Veemarkt en Kathedraal betalend parkeren.

 Evaluatie studiedag en attest van deelname

Na de studiedag kan je met je persoonlijke inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord) online de evaluatie invullen en het aanwezigheidsattest downloaden.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Inschrijven               

Je schrijft in met de schoolcode (klik hieronder op 'schrijf nu in'). 

De inschrijvingen worden op 11 mei 2018 afgesloten.

Wij verkiezen dat u deelneemt aan de volledige dag, maar indien u daartoe verhinderd zou zijn, kan u dit aangeven bij uw inschrijving of kan u een mail sturen naar a.vanostaeyen@sgregiomechelen.be. De deelnameprijs zal dan aangepast worden, indien u ook niet deelneemt aan de lunch.

Prijs                           

De kosten voor deze nascholing bedragen 55 euro per persoon (warme maaltijd tijdens de middag inclusief). Gelieve dit bedrag met vermelding van naam en school over te schrijven op rekeningnummer BE29 7330 0978 1064 van SG KSO regio Mechelen en dit voor 11 mei 2018.Uw inschrijving wordt pas als definitief beschouwd zodra wij uw betaling ontvangen hebben.


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 12 mei 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 55,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 17 mei 2018 van 08:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.