Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8317W Basispakket personeelsreglementering basis- en buitengewoon basisonderwijs

Doelstellingen:
 • Deelnemers kennen de verschillende fasen in de loopbaan van een leerkracht
 • Deelnemers hebben inzicht in het decreet rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden
 • Deelnemers kennen de specifieke begrippen met hun draagwijdte: ambten, bekwaamheidsbewijzen, TADD, vacantverklaring, vaste benoeming
 • Deelnemers vinden correcte informatie ivm met personeelsreglementering via de voorgestelde kanalen zoals daar zijn: website Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de overheid, onze telefonische en elektronische dienstverlening …
Doelgroep:

Directeurs en beginnende administratief medewerkers van scholen basis- en buitengewoon basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van 27 maart 1991
 • Mededelingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreffende personeelsmaterie
  • Tijdelijke aanstelling in wervingsambten: bepaalde duur of doorlopende duur
  • Vaste benoeming in wervingsambten
  • Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar
  • Prestatieregeling voor de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel 
  • Het beleids- en ondersteunend personeel
  • Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden
Strategie en methode:

De deelnemers krijgen aan de hand van een powerpointpresentatie een uitgebreide uiteenzetting over de basisprincipes (docerend lesgeven). Daarnaast krijgen ze de kans om vragen te stellen en wordt aan de hand van enkele praktische oefeningen de opgedane kennis ingeoefend.

Bijkomende info:

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 28 september 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Goeminne Els
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 29 september 2017 van 09:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.