Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8317D-module 1 Tweedaagse basiscursus Autisme

Doelstellingen:

1. Aan het eind van tweedaagse, kunnen de deelnemers de zes sleutelbegrippen: Autistisch denken Basisrust Concrete communicatie Dubbelspoor Eigenheid Functionaliteit inhoudelijk begrijpen en concreet maken in hun eigen context.

2. Aan het eind van de tweedaagse, kunnen de deelnemers met behulp van de AutismeCentraalMe-thodiek het gedrag van leerlingen met autisme beter begrijpen en hun zorg- en leerbehoeften beter in kaart brengen.

3. Aan het eind van tweedaagse, kunnen de deelnemers met behulp van de AutismeCentraalmetho-diek reflecteren op hun eigen handelen en hun eigen interacties als begeleider

Doelgroep:

Personeelsleden uit gewoon en buitengewoon basis en secundair, internaten en CLB

We richten ons dit schooljaar op de doelgroep leerlingen met autisme met (rand-)normale begaafdheid. Voor type 2 betekent dit dat we ons richten op leerlingen die mondelinge taal begrijpen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In veel scholen is er handelingsverlegenheid wanneer leerlingen met autisme moeilijk of bizar gedrag vertonen. Om gepast te reageren, moeten teamleden, zorgco’s, …over de nodige kennis en skills beschikken. De basiscursus geeft deelnemers een duidelijk beeld van wat autisme is en hoe ze autistisch gedrag kunnen begrijpen en hoe ze er adequaat kunnen mee omgaan.

De kennis over autisme is de voorbije 10 jaar enorm toegenomen net als de aanpakmodaliteiten. Deze basiscursus geeft ook ervaren teamleden een opfrissing van hun basiskennis en verbreed hun kennis met nieuwe inzichten bijvoorbeeld In functie van het voorbereiden van leerlingen op hun toekomstperspectief en maatschappelijke integratie.

Strategie en methode:

Inhoudelijke lezing doorweven met beeldmateriaal en praktijkvoorbeelden

Bijkomende info:

Spreker: Kobe Vanroy (Autisme Centraal)

Contactpersoon: Els Van Schelvergem

els.vanschelvergem@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 08 07

De lunch is inbegrepen in de prijs.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief

Deelnemers van buiten katholiek Onderwijs Vlaanderen of VCLB betalen een meerprijs

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Actualisering

Voorwaarde:

De beide dagen moeten samen gevolgd worden.


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 30 september 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Vanroy Kobe
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Huis van het Nederlands (Inschrijven afgesloten)
Philippe de Champagnestraat 23
1000 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 5 oktober 2017 van 09:30 tot 16:00
    • dinsdag 17 oktober 2017 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.