Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85179-IND Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht om zich bij te scholen zie Codex Titel II, Hoofdstuk I, artikel 23. Via de nascholing “Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur” wil het KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegen­heid bieden deze nascholing te volgen.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor preventieadviseurs van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke interna­ten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen wor­den als preventieadviseur.

Aanbieder: Dienst Bestuur & Organisatie - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Wijzigingen wetgeving en evolutie in de wetenschap en techniek in verband met welzijn op het werk.

Strategie en methode:

De nascholing is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een on­derwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat recht­streeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een spe­ciale website waar de preventieadviseurs die de opleiding – Basiskennis – (PA3) bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben gevolgd toegang tot hebben. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

Cursisten ontvangen een aanwezigheidsattest.

Bijkomende info:

Deelname in de kosten: € 30,00 voor cursisten die de opleiding Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis gevolgd hebben georganiseerd door  Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Voor cursisten die de opleiding niet bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben gevolgd is het € 60,00 voor deelname in de kosten. (cursusteksten, toegang tot de website en koffie inbegrepen).

Lunch: De cursisten kunnen ter plaatse een broodjeslunch nuttigen aan € 6,00 pp in Brugge.

Inschrijving: Uiterlijk tot acht dagen voor de datum van de bijscholing via het web of via email naar hilde.decaesstecker@katholiekonderwijs.vlaanderen. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 40 per reeks.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen die de opleiding basiskennis –Preventieadviseur Interne Dienst gevolgd hebben.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kun je nalezen op het web.

In Brugge kan men een middagmaal nemen: broodjes met soep mogelijk tegen € 6/pp.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

De opleiding ‘Preventieadviseur Interne Dienst – Basiskennis’ gevolgd hebben al of niet georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen (vroeger VSKO).


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Wachtlijst Brugge
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 6 maart 2018 van 09:00 tot 15:45
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 18 mei 2018 van 09:00 tot 15:45
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 29 maart 2018 van 09:00 tot 15:45
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 7 november 2017 van 09:00 tot 15:45
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 15 maart 2018 van 09:00 tot 15:45
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 24 april 2018 van 09:00 tot 15:45 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.