Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8517A-IND Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht vol­doende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezit­ten. Via de opleiding “Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis” wil het KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegen­heid bieden deze basiskennis te verwerven.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor leraren, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke interna­ten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen wor­den als preventieadviseur.

De opleiding heeft tot doel de preventieadviseur de nodige kennis en vaardig­heden aan te reiken om het beleid inzake preventie en bescherming op school te adviseren (officieus niveau 3 genoemd), al dan niet onder het toezicht van een leidend preventieadviseur van niveau 1 of niveau 2.

Daarentegen zijn preventieadviseurs van schoolbesturen die minimaal 200 werk­nemers tewerkstellen of die bepaalde risicoactiviteiten uitvoeren, verplicht een aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 te volgen. Voor hen is deze opleiding dus NIET voldoende.

Aanbieder: Dienst Bestuur & Organisatie - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag

Van

Tot

Onderwerpen

Nr

Lesgever

Dag 1

 

 

donderdag 12 oktober 2017

 

Brussel, G1, 7de verd.

 

9.00 u.

10.00 u.

Duiding bij de cursus en het eindwerk

01

Wauters Franky

 

10.00 u.

12.00 u.

Organigram van de preventie (1)

02

Wauters Franky

 

12.45 u.

13.30 u.

Organigram van de preventie (2)

02

Wauters Franky

 

13.30 u.

14.15 u.

Regelgeving en bronnen op het internet

03

Wauters Franky

 

14.15 u.

15.45 u.

Verkeersveiligheid

04

Thys Erik

Dag 2

 

 

donderdag 9 november 2017

 

Brussel, G1, 7de verd.

 

9.00 u.

11.00 u.

Welzijnsbeleid (DRBS, GPP, JAP), Welzijnsmappen

05

Van Hecke Julien

 

11.00 u.

11.30 u.

Opdrachten en taken van de PA en de IDPBW

05

Van Hecke Julien

 

11.30 u.

12.00 u.

Opdracht en werking van het CPBW

05

Van Hecke Julien

 

12.45 u.

13.45 u.

Administratieve verplichtingen: beleidsverklaring, identificatiedocument, verslagen, rondgang, …

05

Van Hecke Julien

 

13.45 u.

14.15 u.

Controles, keuringen, arbeidsinspectie, onderwijsinspectie

05

Van Hecke Julien

 

14.15 u.

15.45 u.

Noodplanning

05

Van Hecke Julien

Dag 3

 

 

donderdag 7 december 2017

 

Brussel, G1, 7de verd.

 

9.00 u.

10.30 u.

Risicoanalyse

09

Vanharen Dany

 

10.30 u.

11.00 u.

Beschermingsmiddelen (CBM, PBM)

10

Vanharen Dany

 

11.00 u.

12.00 u.

Hygiëne, sanitaire installaties, legionella

11/12

Vanharen Dany

 

12.45 u.

14.15 u.

Sport- en speelterreinen, speel- en gymtoestellen

13

De Latter Jan

 

14.15 u.

15.45 u.

Schooluitstappen en sportevenementen

14

Dooms Toon

Dag 4

 

 

donderdag 11 januari 2018

 

Brussel, G1, 7de verd.

 

9.00 u.

12.00 u.

Externe dienst (EDPBW), gezondheidstoezicht

15

Vrielynck Jan

 

12.45 u.

14.15 u.

Elektrische installaties, BA4-BA5

16

Vanharen Dany

 

14.15 u.

14.45 u.

Arbeidsongevallen: administratieve opvolging, preventie

17

Van Horebeek Heidi

 

14.45 u.

15.15 u.

Aankoopcyclus: bestelling, levering, indienststelling

18

Van Horebeek Heidi

 

15.15 u.

15.45 u.

Onthaal van nieuwe werknemers, werken met derden

19/20

Van Horebeek Heidi

Dag 5

 

 

donderdag 1 februari 2018   (2 lokalen)

 

Brussel, G1, 7de verd.

 

9.00 u.

12.00 u.

(A) Brandveiligheid, evacuatie

21

Dekoning Krista

 

12.45 u.

15.45 u.

(A) Agora, een digitaal DRBS

22

Van Ocken Jan

 

9.00 u.

12.00 u.

(B) Agora, een digitaal DRBS

22

Van Ocken Jan

 

12.45 u.

15.45 u.

(B) Brandveiligheid, evacuatie

21

Dekoning Krista

Dag 6

 

 

donderdag 8 maart 2018

 

Brussel, G1, 7de verd.

 

9.00 u.

11.00 u.

Milieu op school: afvalverwerking, energie, bodem…

23

Van Ocken Jan

 

11.00 u.

12.00 u.

Voedselhygiëne op school (1)

24

Molein Ingrid

 

12.45 u.

13.45 u.

Voedselhygiëne op school (2)

24

Molein Ingrid

 

13.45 u.

15.45 u.

Gevaarlijke stoffen en preparaten

25

De Beuckeleer Bert

Dag 7

 

 

donderdag 19 april 2018

 

Brussel, G1, 7de verd.

 

9.00 u.

12.00 u.

Psychosociale risico's

26

Van Assche Paul

 

12.45 u.

14.15 u.

Eerste hulp en medicatie op school

27

Van Assche Paul

 

14.15 u.

15.45 u.

Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

28

Wauters Franky

Dag 8

 

 

donderdag 17 mei 2018 of  24 mei 2018

 

Brussel, G1, 7de verd.

 

9.00 u.

12.00 u.

Verdediging van het  eindwerk

 

DVH, BDB, FWA

 

12.45 u.

15.45 u.

Verdediging van het  eindwerk

 

DVH, BDB, FWA

Dag 9

 

 

donderdag 7 juni 2018

 

Brussel, G1

 

15.00 u.

17.00 u.

Academische zitting, proclamatie, receptie

 

Vanstappen Dirk, directeur Dienst BES

Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een on­derwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat recht­streeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een spe­ciale website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De cursussen zijn modulair opgebouwd rond de genoemde thema’s. Alle docenten hebben uitgebreide praktijkervaring in de behandelde materie.

Op het einde van de lessenreeks dient elke cursist een eindwerk in, waarin hij een concreet probleem inzake preventie en bescherming op school op planma­tige en doeltreffende wijze aanpakt. De cursist verdedigt zijn eindwerk mondeling met behulp van een digitale presentatie voor een jury.

Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een aanwezigheidsattest en een getuigschrift van goed gevolg.

Bijkomende info:

Deelname in de kosten: € 395,00 (cursusteksten, toegang tot de website en koffie inbegrepen).

Lunch: De cursisten kunnen ter plaatse een middagmaal (broodjes of een war­me maaltijd) nuttigen (prijs niet inbegrepen).

Inschrijving: Uiterlijk op 16 september 2017 via het web of via email naar hilde.decaesstecker@katholiekonderwijs.vlaanderen. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 24.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op het web.

Sessies: 17 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 14 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 395,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 1: (4 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 12 oktober 2017 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 9 november 2017 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 7 december 2017 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 11 januari 2018 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 1 februari 2018 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 8 maart 2018 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 19 april 2018 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 24 mei 2018 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 7 juni 2018 van 15:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.