Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ANi-2 Van zelfevaluatie tot actieplan met TRIS als mogelijk instrument

Doelstellingen:

De deelnemers leren in twee sessies:

  • een schoolzelfevaluatie met TRIS situeren in het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (het OK);
  • TRIS inhoudelijk kennen als een mogelijk zelfevaluatie instrument;
  •  TRIS beleidsmatig aanzetten en organiseren in hun school;
  •  het proces van kwaliteitsontwikkeling in hun school ondersteunen;
  • een actieplan concreet uitwerken op basis van de PDCA-cyclus.
Doelgroep:

Directies, leraren, coördinatoren van BaO, SO en BuO

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Je leert hoe je de kwaliteit en de praktijk van een school, kernteam, directieteam, zorgteam,… systematisch kan onderzoeken, bewaken en verbeteren met TRIS als instrument.
Je leert de achtergronden en uitgangspunten van TRIS kennen, en maakt kennis met de toepassingen in de praktijk.
Je leert hoe je vanuit een zelfevaluatierapport een doelgericht actieplan kan uitwerken dat leidt tot kwaliteitsontwikkeling in je school.

Strategie en methode:

Infosessie met concrete praktijkoefeningen in kleinere groep.

Bijkomende info:

Onthaal vanaf 9 uur.

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze sessies kunnen enkel gevolgd worden indien je ook deelnam aan de sessie ‘Onderwijskwaliteit onderzoeken en ontwikkelen’.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 16 oktober 2017 inschrijven en tot en met donderdag 12 oktober 2017 uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: De Maeyer Elsje
Van Hove Diane
Van Huffel Ria
Van den Hout Ingrid
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • donderdag 19 oktober 2017 van 09:30 tot 16:00 (Afgelast)
    • dinsdag 24 oktober 2017 van 09:30 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.