Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83178-ind Zindialoog in de onderwijspraktijk

Doelstellingen:

Een visie op zingeving voor onderwijsprofessionals verwoorden en aangeven wat dat betekent in de context van leidinggeven

Dilemma’s rond zingeving in de eigen stijl van leidinggeven en in de aard van de cultuur van de eigen onderwijsinstelling analyseren

Zingeving bespreekbaar maken en houden van een zindialoog met professionals

Tegengestelde belangen tijdens zo’n zindialoog hanteren door de identiteit van de katholieke instelling als vertrekbasis te nemen

Doelgroep:

Professionals met een leidinggevende taak onafgezien van het onderwijsniveau en van het (hiërarchisch) niveau in de onderwijsinstelling.

Als mogelijke deelnemers denken we bijvoorbeeld aan een coördinator, projectverantwoordelijke, beleidsmedewerker, middenkader, directie, pedagogisch begeleider, bestuurder, …

Vanuit andere netten of professionele beroepenvelden kan aansluiten bij deze training.

Aanbieder: Kerngroep Kwaliteit, leidinggeven en HR - Kris Vanspeybroeck
Inhoud:

zingeving.jpg

download hier de folder

Laat zingeving een onderwerp van gesprek zijn.

Zingeving als een basis voor vertrouwen en verbondenheid.

Verken persoonlijke en organisatorische dilemma’s bij zingeving.

Zinbehoefte en de kwetsbare professional.

Staan in een lastige relatie: het doel-/middel denken en zingeving.

De zindialoog voeren met collega’s en leidinggevenden.

Zingeving, instellingsidentiteit en antifragiele wendbaarheid.

Anticiperen op contextveranderingen vanuit de ziel van de eigen onderwijsorganisatie

Strategie en methode:

Trajectmatig werken: startmoment en terugkommomenten

Onderwerpen (zie in-valshoeken)

Activiteiten deelnemers

Deelnemers lezen vooraf een bijdrage en vullen een vragenlijst in om zicht te krijgen op persoonlijke dilemma’s bij het voeren van een zindialoog.

Eerste bijeenkomst - dinsdag 17 oktober 2017 13.00 – 17.00 uur AFGELAST!

Eerste bijeenkomst - donderdag 8 februari 2018 13.00 – 17.00 uur

Zin en leidinggeven, persoonlijke dilemma’s bij bespreken van zingeving . Verlangen naar zingeving maakt kwetsbaar. Is leidinggeven meer dan rationeel?

Tussen eerste en tweede bijeenkomst analyseren deelnemers persoonlijke en organisatie dilemma’s rond zingeving.

Tweede bijeenkomst - dinsdag 20 maart 2018 13.00 – 17.00 uur

Uitwisseling in groepjes van persoonlijke dilemma’s. Zindialoog oefenen. De kracht die uitgaat van de organisatie identiteit.

De derde bijeenkomst bereiden deelnemers voor door een intervisie met collega’s. Zij mailen in trio’s naar elkaar over persoonlijke dilemma’s die bij dat spanningsveld spelen.

Het spanningsveld ‘organisatieverandering, zingeving en instellingsidentiteit’ is hierbij het uitgangpunt. Deelnemers kunnen bij die mails de trajectbegeleider betrekken.

Derde bijeenkomst - nog te bepalen door deelnemers 13.00 – 17.00 uur

Persoonlijke en organisatorische dilemma’s in de vorm van intervisie.

Bijkomende info:

Inbegrepen in de kostprijs van € 380,00 zijn samen met de vorming de catering, de nazorg en het cursusmateriaal.

Het traject staat open voor minimaal tien en maximaal vijftien deelnemers. Bij deelname van dertien of meer deelnemers verlaagt de deelnameprijs naar € 300,00.

Een collega van dezelfde onderwijslocatie krijgt 15% korting.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

Voor het vormingstraject moeten minimaal tien en maximaal vijftien deelnemers zijn.

Inschrijven en uitschrijven is mogelijk tot dinsdag 16 januari 2018. Een inschrijving is volledig bij betaling van € 300,00.


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 17 januari 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 380,00 Euro
Lesgever: Van den Boom Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • donderdag 8 februari 2018 van 13:00 tot 17:00 (Afgelast)
    • dinsdag 20 maart 2018 van 13:00 tot 17:00 (Afgelast)
    • vrijdag 29 juni 2018 van 00:00 tot 00:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.