Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BB05 Abdijdagen in Westvleteren

Doelstellingen:

Deelnemers kunnen reflecteren over de eigen inzet in het onderwijs als een gelovig engagement.

Dit houdt o.a. in dat zij:

 • oefenen in stil worden
 • oefenen om een luisterende houding aan te nemen
 • oefenen in bedachtzaam spreken vanuit de eigen binnenkant
 • het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren
 • nadenken over de eigen inzet in het onderwijs en verkennen van de plaats van het geloof daarin

motivatie vinden in inspirerende ontmoetingen met een gedreven bezinningsbegeleider, met collega’s in het onderwijs, met de abdijgemeenschap, met de abdij zelf, met jezelf en je werk, met God die je in alle ontmoetingen draagt.

Doelgroep:

Bestuurders en geïnteresseerden

Aanbieder: Regio West-Vlaanderen - Dienst Bestuur & organisatie
Inhoud:

In deze module herbronnen en verstevigen onderwijsmensen hun gelovig engagement als relevante factor en motor voor het eigen werk in het onderwijs, om van daaruit te kunnen bijdragen tot de opdracht van de school in woord en daad op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke stem in het gesprek binnen te brengen.

De module wil deelnemers kansen geven

 • tot stil worden in de atmosfeer van de abdij, tot verwerking van een doorleefd inhoudelijk aanbod,
 • tot bedachtzaam spreken vanuit de eigen binnenkant in ontmoeting met een geïnspireerde en inspirerende voordrachthouder en met onderwijscollega’s,
 • tot het beleven van het ritme van de abdijgemeenschap in bidden en vieren,
 • tot nadenken over de eigen inzet in het onderwijs en tot verkenning van de plaats van hun geloof daarin.

Het programma vindt u hier.

Sessies: 5 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 6 mei 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
050 37 26 75 - nascholing.wvl@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Sixtusabdij (Inschrijven afgesloten)
Donkerstraat 12
8640 Westvleteren (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 14 mei 2018 Van 16:30 tot 19:00
  • dinsdag 15 mei 2018 Van 09:00 tot 19:00
  • woensdag 16 mei 2018 Van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.