Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Secundair - LAa2 Ecosysteemdiensten van de oceanen Grondstoffen uit de oceaan: van zout, zand tot diepzeemijnbouw

Doelstellingen:
  • Inzicht verwerven in de ecosysteemdiensten 
  • Inzicht verwerven in de relatie tussen geologische processen en het voorkomen van mineralen 
  • Inzicht verwerven in de ecologische impact van ontginning
Doelgroep:

Leraren aardrijkskunde 3de graad

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Ecosysteemdiensten zijn de diensten die de natuur ons gratis levert. In een rapport van WWF (Reviving the ocean economy: the case for action - 2015) is in kaart gebracht wat de oceanen ons opleveren aan visserij, kustbescherming, toerisme en scheepvaart.
In een aantal Amerikaanse rapporten wordt de 21ste eeuw de ‘Eeuw van de Oceaan’ genoemd. De auteurs ervan denken dat de tijd nu is aangebroken om de oceanische ruimte en het duurzame gebruik en beheer ervan een hoge prioriteit te geven. De technologie die ervoor nodig is, komt razend snel beschikbaar of is er al.

Strategie en methode:

Lezing

Bijkomende info:

Prof. David Van Rooij en Stijn Dewaele maken ons wegwijs in de rijkdom van de oceanen, de mogelijke ontginning ervan en de ecologische gevolgen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Aardrijkskunde.jpg

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 19 september 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: Noelanders Patrick
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 20 september 2017 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.