Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Secundair - LAa1 Ideeën voor een gezamenlijke excursie aardrijkskunde-natuurwetenschappen

Doelstellingen:
  • Concretisering van een aantal basisdoelstellingen in de leerplannen aardrijkskunde en natuurwetenschappen
  • Leerlingen een biotoop/landschap leren onderzoeken vanuit verschil-lende invalshoeken.
  • Leerlingen leren ervaren dat kennis en vaardigheden vanuit de vakken aardrijkskunde en natuurwetenschappen complementair zijn.
Doelgroep:

Leraren aardrijkskunde en natuurwetenschappen 1ste graad so

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

In deze nascholing bieden we oefeningen aan om op het terrein leerplandoelstellingen aardrijkskunde én natuurwetenschappen gezamenlijk te realiseren. Daarnaast reiken we handvatten aan om in de omgeving van jouw school aan de slag te gaan.

Strategie en methode:

Nascholing met actieve werkvormen

Bijkomende info:

Lesgevers: Patrick Noelanders & Bart Vanopré

De sessies zullen doorgaan in mei 2018. data zullen later meegedeeld worden.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Aardrijkskunde.jpgNatuurwetenschappen.jpg

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
lesplaats nog niet gekend
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.