Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Secundair - LEc2 Leerlingen motiveren en gemotiveerd houden (Maarten van den Broek)

Doelstellingen:
  • Inzicht krijgen in soorten motivatie 
  • Leren kennen van de 10 praktijkprincipes die motiveren, inspireren én werken 
  • Handvatten krijgen om een context te creëren waarin leerlingen graag leren
Doelgroep:

Leraars wiskunde en economische vakken 

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding ism Vonk en Visie
Inhoud:

We hebben als leraar enorm veel te bieden. Vakkennis, levenswijsheid, noem maar op. Maar hoe zorgen we ervoor dat leerlingen open staan voor wat we geven? Hoe zorgen we ervoor dat ze gemotiveerd zijn om er verder mee aan de slag te gaan? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen leren voor zichzelf in plaats van voor de toets? Daarover bestaat heel veel kennis in de motivatiepsychologie. We weten wat werkt en wat niet werkt. Als je de juiste inzichten weet te vertalen naar de alledaagse klaspraktijk, kan je heel veel invloed uitoefenen op de (kwaliteit van) de motivatie van je leerlingen. Jouw leerlingen gaan betere resultaten halen en beter in hun vel zitten. Jij gaat meer voldoening ervaren in je lesgeven. Wil jij dit ook? Wil jij wetenschappelijk onderbouwde inzichten over motivatie vertaald zien in concrete tips en praktische methodes? Wil jij weten hoe je leerlingen van binnenuit kan motiveren, hoe je kan werken aan ‘autonome motivatie’, hoe je begrippen als autonomie, verbondenheid en competentie kan vertalen naar praktische toepassingen en oefeningen? Dan is deze nascholing ideaal voor jou. 

Strategie en methode:

In deze vorming krijg je een korte uiteenzetting over de nieuwste inzichten in de motivatietheorie.? Jarenlang lag er veel nadruk op het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie.? De zelfdeterminatietheorie nuanceert en verrijkt deze tweedeling. We vullen aan met andere broodnodige inzichten, samengevat door de motivatieformule.
Na een kort theoretische deel gaan we aan de slag met de principes die motiveren, inspireren en werken.?Deze principes zijn gebaseerd op een integratie van de motivatietheorieën, en geven mogelijkheden om ze te vertalen naar praktische tips. Deze principes situeren zich zowel op didactiek, communicatie, leerkrachtstijl en -overtuigingen. Wanneer de principes samen toegepast worden, zal je merken dat dit effect heeft op de leerbereidheid en motivatie van je leerlingen. ?
En uiteindelijk is dat voor veel leerkrachten de ultieme blijk van waardering: merken dat jouw leerlingen aan de slag gaan met wat je hen met hart en ziel?aanbiedt.?
We gaan in de manier waarop we dit brengen uiteraard trouw blijven aan de eigen praktijkprincipes.
We werken in deze nascholing daarom in groepen van maximaal 18 personen om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op wat de deelnemers nodig hebben en hen de kans te geven om wat we aanbieden af te stemmen op hun eigen klaspraktijk.? In een prettige sfeer brengen we een mix van theorie, praktijk, zelfreflectie, interactie, ervaringsgerichte oefeningen, die leiden naar concrete resultaten voor jouw klas(sen).?

Bijkomende info:

De cursus duurt een volledige dag en wordt gegeven door Maarten van den Broek

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

csm_maartenaugustus2012_205cfc396a.jpg

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 20 februari 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 90,00 Euro
Lesgever: Brebels Nico
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 22 februari 2018 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.