Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Secundair - LPo2 Stuurgroep Plastische Opvoeding en Expressie

Doelstellingen:
  1. Reflecteren over de eigen lespraktijk (zelfreflectie) 
  2. Leren van collega’s via het principe van ‘give & take’ 
  3. Inspelen op concrete leervragen en ruimte geven voor diversiteit
Doelgroep:

regionale vakverantwoordelijken P.O. en Expressie 

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Netwerk Plastische Opvoeding en Expressie met een afvaardiging van elk regionaal netwerk. Leraren leren en delen, over scholen heen, over onderwerpen zoals evaluatie, differentiatie, didactiek, didactische middelen enz.

Strategie en methode:

Samen met de leden van de stuurgroep wordt de inhoud van het lerend netwerk bepaald. Voor volgend schooljaar is er gekozen om aan cases te werken die te maken hebben met evaluatie. Er wordt gewerkt via het principe van ‘give & take’.

Bijkomende info:

Dankzij het netwerk over scholen heen zoeken leraren een antwoord op vragen rond goede evaluatiepraktijken, breed evalueren… Door samen over concrete cases gebaseerd op de eigen lespraktijk te reflecteren, vinden leerkrachten voorbeelden van goede lespraktijk en/of kunnen ze de eigen lespraktijk verbeteren en dit aansluitend bij de eigen leervragen.
Op basis van de resultaten van dit lerend netwerk zal later een vorming worden georganiseerd voor alle leraren P.O. en Expressie.

Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

button-po_1.png

Voorwaarde:

Er worden 3 sessies georganiseerd. Datum en locatie wordt bepaald in onderling overleg met de deelnemende scholen.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.