Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LBC-CKL12 ‘GOD-SPOT’: hotspots voor zillig godsdienstonderwijs

Doelstellingen:

Vertrouwd worden met eigentijdse werkvormen en impulsen die kinderen op weg zetten om te communiceren, te ontdekken, te verkennen, te beleven… zich levensbeschouwelijk te ontwikkelen binnen de katholieke godsdienstles. 

Doelgroep:

Klasleerkrachten lager onderwijs (gewoon en buitengewoon) met godsdienst in hun opdracht

Aanbieder: Regio Limburg - Inspectie-begeleiding
Inhoud:

Binnen het op handen zijnde nieuwe leerplan ZiLL heeft ook het godsdienstonderwijs een eigen plaats gekregen. Er is geen nieuw leerplan RKG. Wel werd het leerplan van 1999 ‘ingekanteld’ binnen ZiLL. Dit houdt meer in dan wat technische make-up. Dit maakt het duidelijk én mogelijk om in de godsdienstles te werken aan levensbeschouwelijke ontwikkeling in de geest en de visie van ZiLL. En met dezelfde tools.

Op de GOD-SPOT vormingsdag wordt een brede waaier aangeboden van concrete werkvormen en didactische suggesties. Al doende leren we kennen en bespreken we de mogelijke opbrengst van eigentijdse wegen voor levensbeschouwelijk-godsdienstige ontwikkeling met en door kinderen.
Elke deelnemer kan zijn eigen keuze maken uit het brede aanbod. In de loop van de dag passeren de werkwinkels: symboolpanelen, bibliodrama, filosoferen met kinderen, Godly Play, lied en muziek, praktijkvoorbeelden uit Zill, werken aan interlevensbeschouwelijke competenties, aanbod van geloofstijdschriftjes, verbindend communiceren, kijktafels, godsdiensthoek…
Tussendoor is er ruimte om vragen te stellen, nieuwe materialen te bekijken, om elkaar te ontmoeten en met elkaar inspiratie op te doen.

Bijkomende info:

Lesgevers: Een reeks van externe begeleiders en deskundigen van binnen en buiten Limburg

Een lichte broodmaaltijd wordt voorzien.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

RKG Logoµ.jpg

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 19 april 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 90,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • vrijdag 20 april 2018 van 09:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.