Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8317V Initiatie in de personeelsreglementering van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Doelstellingen:

Op het einde van de sessie

 • kennen de deelnemers volgende begrippen:

-       ambten en personeelscategorieën;

-       vakken en bekwaamheidsbewijzen;

-       prestatiestelsel voor de leraar;

-       tijdelijke aanstelling: bepaalde duur en doorlopende duur;

-       vaste benoeming;

-       terbeschikkingstelling en reaffectatie;

-       vervangingen.

 • weten de deelnemers hoe personeelsleden het TADD-statuut enerzijds, en het statuut van vaste benoeming anderzijds kunnen bereiken.
 • kunnen de deelnemers bij het bepalen van de opdrachten van personeelsleden met de ponderatietabel werken.
 • kennen de deelnemers de belangrijkste aandachtspunten bij de bepaling of een vervanger al dan niet gesubsidieerd kan/zal worden.
 • zijn deelnemers in staat om informatie terug te vinden in de voor hen relevante bronnen zoals de website “BBSO”, “Edulex” en de beschikbare mededelingen op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • Deelnemers hebben een zicht op de belangrijkste verlofstelsels voor het schooljaar 2017-2018.

Doelgroep:

Beginnende medewerkers van scholen, scholengemeenschappen of schoolbesturen die worden vertegenwoordigd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Voor directies is de opleiding van het Centrum voor Andragogiek (CVA) meer aangewezen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Een initiatie in de personeelsreglementering van het secundair onderwijs, specifiek afgestemd op beginners.

Een kennismaking met de volgende begrippen:

 • ambten en personeelscategorieën;
 • vakken en bekwaamheidsbewijzen;
 • prestatiestelsel voor de leraar;
 • tijdelijke aanstelling: bepaalde duur en doorlopende duur;
 • vaste benoeming;
 • terbeschikkingstelling en reaffectatie;
 • vervangingen;
 • verlofstelsels.
Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Van De Wielle Jan
De Keersmaecker Hugo
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 19 september 2017 van 09:30 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 28 september 2017 van 09:30 tot 16:00
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • dinsdag 23 januari 2018 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.