Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/17/07-M08 Module 8 - Samen werken aan een katholieke dialoogschool in secundair onderwijs

Doelstellingen:

In deze module kan uit 2 opties gekozen worden: (a) trajectmatig samen werken aan een katholieke dialoogschool of (b) thematisch samen werken aan een katholieke dialoogschool. Deze keuze dient bij inschrijving (zie meerkeuzevraag onderaan) aangegeven te worden. Het is, omwille van het te doorlopen proces, niet mogelijk om elementen van beide opties samen te nemen in 1 sessie.

Algemene doelstellingen in deze module:

 • Deelnemers kunnen in hun team een open gesprek voeren over katholieke dialoogschool.
 • Deelnemers kunnen optimaal communiceren en overleggen binnen hun team, om zo de leefkwaliteit en de sociale samenhang op hun school te verstevigen.
 • Deelnemers kunnen in hun team de aanwezige waarden, bronnen en realisaties op het vlak van identiteit (identiteitsonderzoek) aanduiden.
 • Deelnemers kunnen het christelijke verhaal binnenbrengen en verankeren in het opvoedingsproject van hun school.

Specifieke doelstellingen optie (a) trajectmatig samen werken aan katholieke dialoogschool:

 • Deelnemers kunnen reflecteren op de eigen (christelijke) identiteit en hun concrete beleving hiervan.
 • Deelnemers kunnen de christelijk geïnspireerde identiteit van de school helder formuleren, met een intern en een extern doel.
 • Intern is het de bedoeling dat de heldere en gedragen formulering leidt tot een grotere betrokkenheid van het personeel bij de school (positieve identificatie).
 • Extern is het de bedoeling dat de heldere en gedragen formulering bijdraagt tot de herkenbaarheid van de school als katholieke dialoogschool.

Specifieke doelstellingen optie (b) thematisch samen werken aan een katholieke dialoogschool:

 • Deelnemers kunnen vanuit de context van hun school reflecteren over de geïntegreerde aanpak van bepaalde thema’s en vragen in het kader van de katholieke dialoogschool.
 • Deelnemers kunnen voorstellen formuleren om een geïntegreerde aanpak van bepaalde thema’s en vragen in het kader van de katholieke dialoogschool te implementeren in hun school.
Doelgroep:

Katholiek secundair katholiek onderwijs: directies, pastorale groepen, identiteitsgroepen, werkgroepen diversiteit en alle geïnteresseerde leerkrachten van katholiek secundair onderwijs die wensen te reflecteren over (bepaalde aspecten van) identiteitsvragen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het is de bedoeling om doorheen deze module de bestaande identiteit van de school, in overeenstemming met de christelijke levensbeschouwing, te vormen tot een dialogale identiteit. Dit wordt vertaald naar de plaatselijke context, aansluitend bij de aanwezige mogelijkheden. Het team wordt begeleid in het proces op weg hiernaartoe. We gaan samen op zoek naar de ziel van de school die bezielde medewerkers vormt, die op hun beurt de ziel van de school mee kunnen dragen én uitdragen.

In optie (a) trajectmatig samen werken aan een katholieke dialoogschool wordt de visie op katholieke dialoogschool stapsgewijs geïntegreerd en geïmplementeerd aan de hand van het opvoedingsproject, de missie en de visie van de school, de vakken, thema’s, een prioriteitenplan.

In optie (b) thematisch samen werken aan een katholieke dialoogschool vertrekken we vanuit een specifieke vraag van de school zelf om hiermee aan de slag te gaan vanuit de visie op katholieke dialoogschool. In de concrete vragen en situaties van de school laten we oplichten op welke manier het geïnspireerd mens- en wereldbeeld van de katholieke dialoogschool ons onderwijs concreet kan richting geven en versterken wat we willen. 

Strategie en methode:

Zowel in optie (a) als in optie (b):

 • In een intakegesprek wordt de specifieke vraag van de school of scholengemeenschap verduidelijkt (zelfverheldering).
 • Via diverse werkvormen zoekt het team onder leiding van de nascholer naar beantwoording van haar specifieke vraagstelling en worden de doelstellingen van het project nagestreefd.

Specifiek voor optie (a):

 • De school of scholengemeenschap stelt een kernteam samen.
 • Een volledig traject omvat de volgende stappen:
  • de aanwezige bronnen en waarden op het vlak van identiteit van de school naar boven halen en specificeren;
  • de inspiratie en de krachtlijnen van de katholieke dialoogschool leggen bij de aanwezige bronnen en waarden van de eigen school;
  • het eigen opvoedingsproject analyseren in het licht van de keuzes vanuit een katholieke dialoogschool;
  • de verzamelde reflecties en gemaakte keuzes samenvatten in een engagemenstverklaring/visietekst;         
  • samen zoeken naar implementatie van de hernieuwde identiteitsverklaring naar het ganse team, de leerlingen, de verschillende werkgroep, naar visualisering en profilering.
Bijkomende info:

Plaats en data: in afspraak met de school

Contactpersoon:
Leen Dillen - 0497 38 41 69 - Leen.Dillen@katholiekonderwijs.vlaanderen

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 10 en mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1: (4 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.