Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83174-M02b Extra sessie - Basistraject: Breed kijken (Breed kijken naar kinderen en jezelf = talenten en groeimogelijkheden ontdekken)

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • maken kennis met de uitgangspunten van het Handelingsgericht Werken (HGW) ter ondersteuning van de kwaliteitsontwikkeling van het zorgbeleid;
 • reflecteren op hun manier van communiceren over en kijken naar kinderen vanuit talenten (o.a. MI) en groeikansen;
 • reflecteren over hun eigen zelfbeeld o.a. aan de hand van het schema van MI;
 • reflecteren op de eigen praktijk en toetsen deze aan bovenstaande begrippen;
 • maken kennis met werkvormen en materialen die breed kijken in een verbindend schoolklimaat kunnen ondersteunen en die helpen bij het ontwikkelen van een positief en realistisch zelfbeeld.
Doelgroep:
 • Schoolteams basisonderwijs samen met hun pedagogisch begeleider; ook voor zelfstandige kleuter- of lagere scholen;
 • Voor schoolteams die verdiepend willen werken aan opdracht 4 van OKB: Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg
 • Voor schoolteams die nog geen kennis maakten met ZILL zijn deze nascholingstrajecten een manier om de ontwikkelingsgerichte visie en het geloof in groei van elk kind te implementeren.
 • Voor schoolteams die reeds kennismaakten met ZILL leggen deze nascholingstrajecten de link tussen ontwikkelingsgericht werken en evalueren.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Breed kijken naar kinderen en jezelf = talenten en groeimogelijkheden ontdekken

Zin in leren! Zin in leven! gaat uit van een sterk geloof in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen. Ze zijn beloftevol, met talenten en mogelijkheden.

We reflecteren op positief en ontwikkelingsgericht kijken naar kinderen. We verwerven inzicht in de impact hiervan op de eigen klaspraktijk. We ontdekken de kracht van breed kijken vanuit talenten naar eigen leerkrachtvaardigheden en kinderen. We leren het positieve benutten om ontwikkelingsgericht groeimogelijkheden te zien vanaf de kleuterschool (HGW).

Keuzemogelijkheden verdieping:

 1. Talentontwikkeling vanuit meervoudige intelligentie: concreet werken aan de ontwikkeling van een positief realistisch zelfbeeld vanuit het geloof in de groeikracht van elk kind.
 2. Opstap naar breed evalueren (o.a. kindercontact, portfolio): de link leggen tussen de sterktes van ontwikkelingsgericht kijken en de kansen om vormen van breed evalueren te ontwikkelen.

Deze schoolteamgerichte module ondersteunt, in samenwerking met de pedagogische begeleider, de kwaliteitsontwikkeling van het zorgbeleid van de katholieke dialoogschool.

Strategie en methode:

Extra nazorgsessie voor implementatie met het kernteam.

Zorg_83174.JPG

Bijkomende info:

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Verlenging

Voorwaarde:

Wie module 2 gevolgd heeft, kan deze extra nazorgsessie voor implementatie met het kernteam aankopen voor 600 euro.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 600,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.