Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/17/09-TEAM Ingrediënten voor een verbindend schoolklimaat

Doelstellingen:

Het (kern)team maakt kennis met bestaande visieteksten en kaders over een verbindende schoolklimaat, nieuwe autoriteit en het creëren van een relatiebeleid.

Het team is bereid om de ontvangen informatie te toetsen aan het eigen schoolbeleid.

Het team reflecteert op het eigen schoolbeleid en probeert een antwoord te bieden op de vraag welke ingrediënten de school nodig heeft om uit te groeien tot een verbindende school.

Een groep van 25 personeelsleden (uit de eigen school) krijgt een training over "proactieve cirkels" en "verbindende communicatie" die aangepast is aan de schoolcontext.

Doelgroep:

Kernteam (bestaande uit directie en 4 à 5 teamleden uit het onderwijzend of ondersteunend personeel) en een groep van 25 personeelsleden. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. de schoolbegeleider van de betrokken school
Inhoud:

Deze nascholing bestaat uit 2 onderdelen.

In het eerste onderdeel (2 sessies) maken de schoolteams kennis met bestaande kaders en visieteksten vanuit katholiek onderwijs Vlaanderen over verbindend schoolklimaat, herstelgericht werken, verbindende communicatie en nieuwe autoriteit. Dit zijn mogelijke ingrediënten om te werken aan een verbindend schoolklimaat. Deze ingrediënten worden uitvoerig toegelicht en besproken. Het schoolteam gaat zelf aan de slag en bekijkt kritisch het eigen schoolbeleid. Wat is er al verbindend? Wat kan beter? Wat heeft het team nodig? Tijdspad?

In het tweede onderdeel (2 sessies) is er een training voorzien voor personeelsleden om concreet op de klasvloer aan de slag te gaan met de methodiek van pro-actieve cirkels.

Bijkomende info:

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Geen uitschrijvingen na 31 augustus 2017


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling

Voorwaarde:

Het schoolteam staat open voor de principes van het verbindend schoolklimaat en is bereid om het eigen schoolbeleid kritisch te toetsen aan deze principes.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 400,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.