Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8317A-ind De bejegening als kwalitatieve interactiestijl

Doelstellingen:
 • De bejegening hanteren als kwalitatieve interactiestijl om de verbinding te behouden.
 • Realiseren van een verbindend schoolklimaat door in te zetten op binnen- en buitenkantcommunicatie.
 • Gedrag onder de ijsberg leren begrijpen en werken vanuit de behoeften van een kind.
 • Bij probleemgedrag de nieuwe autoriteit inzetten om veranderende gedragspatronen te integreren.
 • De bejegening stapsgewijs implementeren op schoolniveau en op klasniveau: aanleren wat voorgeleefd wordt.
Doelgroep:

Werkgroep ortho/psycho/coördinator T3 in BuBaO: dit is een gesloten, reeds gevormde werkgroep onder de pedagogische begeleiding van Mieke Hagenaars. Niet – leden kunnen niet inschrijven voor deze nascholing.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Gedragsproblemen zijn de uitdaging van de toekomst binnen het (buitengewoon) onderwijs. De bejegening is een kwalitatieve interactiestijl waarbij zowel kind als leerkracht groeien in verbondenheid en vanuit begrip en betekenis weer nieuwe mogelijkheden zien. Gedrag is een verhaal van samen. Eén van de parameters van Pameijer in haar boek ‘Handelingsgericht werken op school’ is: “De leerkracht doet ertoe.“De persoon van de leerkracht is een belangrijke factor in het leef – en leerproces van kinderen. ‘Hoe’ doet die leerkracht ertoe is de vraag? Vanuit welke interactiestijl kan een leerkracht de sociaal – emotionele ontwikkeling (SEO) van kinderen begeleiden? Het bejegeningsmodel is een referentiekader om een krachtige interactiestijl te hanteren op scholen en legt de link met het nieuwe leerplankader ZILL.

2017_04_24_afbeelding 2.jpg

 

2017_04_24_afbeelding 3.jpg

Strategie en methode:
 • 2 daagse residentiële intensieve vorming voor de werkgroep T3 Vlaanderenbreed
 • inhoudelijke training: input door begeleider T3 + ortho (Tine Mestdagh Het Anker, Sint Andries) en psychotherapeute (Sofie Rogge De Kameleon Oudenaarde) van T3 scholen
 • coöperatieve werkvormen en reflectie vanuit gemeenschappelijke denkkaders
 • 2 vervolgdagen na voortaak, tussentijdse opdracht: di 27 maart en di 22 mei
 • uitwisseling klasprojecten vanuit de bejegening: praktijkonderzoek en koppeling literatuur
 • teambegeleiding door pedagogische begeleiding afhankelijk van noden en proces op de school
 • koppeling met de doelen van het nieuwe leerplanconcept ZILL vanuit praktijkervaringen en klasprojecten
 • reflectie: bespreking doorstroom naar het gewoon onderwijs

2017_04_24_afbeelding 1.jpg

Bijkomende info:

Het is een residentiële vorming. De deelnemers die omwille van persoonlijke redenen niet kunnen blijven overnachten, bespreken dit vooraf met de pedagogische begeleiding Mieke Hagenaars. De deelnameprijs voor deze vorming blijft echter voor iedereen dezelfde.

Inbegrepen in de kostprijs:

 • vormingen
 • 2X middagmaal
 • 1x avondmaal
 • 1x ontbijt
 • Overnachting
 • Bronnenmaterialen
 • Drank en versnaperingen

Zelf meebrengen:

 • Handdoeken, lakens, slaapzak en eigen hygiëne materiaal

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Sessies: 5 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest na evaluatie per mail

Voorwaarde:

Alleen leden van de werkgroep ‘ortho, psycho, coördinator T3’ BuBaO.

Engagement voor het ganse schooljaar.


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 13 november 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 175,00 Euro
Lesgever: Hagenaars Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Jansburg - De Burcht (Inschrijven afgesloten)
Heikantstraat 22
2390 Westmalle (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 23 november 2017 van 09:00 tot 21:30
  • vrijdag 24 november 2017 van 09:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.