Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8317S-module 1 Introductie in het GOK-beleid in het Buitengewoon onderwijs

Doelstellingen:

De deelnemers reflecteren over het fenomeen (kans-)armoede, doelgroep-leerlingen en diversiteit.

De deelnemer kent de regelgeving op GOK in het BuO.

De deelnemer kent de kwaliteitscirkel en de impact ervan op het GOK-beleid.

De deelnemer kan samen met het schoolteam het (geplande) GOK-beleid voor de komende schooljaren realiseren en ondersteunen/coördineren.

De deelnemers reflecteren op de betekenis van het GOK ondersteuningsbe-leid voor het beleidsvoerend vermogen van de school.

De GOK-coördinator kent de inhoud van zijn functiebeschrijving en takenpak-ket.

De deelnemer heeft zicht op de inhouden van de drie thema’s van het gelijke kansenbeleid.

De deelnemer heeft zicht op de betekenis van veranderen en innoveren in de organisatie.

Doelgroep:

startende (GOK-) coördinatoren en medewerkers startende directies

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We starten de bijeenkomst met een reflectie over het thema en de betekenis van een gelijke onderwijskansbeleid om leerlingen vanuit hun specifieke context als kansarmoede, migratieachtergrond en socio-culturele diversiteit te ondersteunen.

We staan stil bij de doelgroep en we bespreken de regelgeving en de kwali-teitscirkel van een GOK-beleid. We bespreken hoe we een planmatig en doelgericht ondersteuningsbeleid uitstippelen en we staan stil bij de betekenis van GOK voor het beleidsvoerend vermogen van de school.

De deelnemers krijgen ook een overzicht van de inhoud van de drie GOK-thema’s. Tenslotte nemen we de functiebeschrijving en het takenpakket van de GOK-coördinator door. We stippen enkele aandachtspunten aan voor een innovatief proces en om het draagvlak te vergroten. We bespreken ook de rol van de leidinggevende in het GOK-beleid.

Strategie en methode:

Via input van de lesgever, aanreiken van diverse materialen, het gebruik van interactieve en coöperatieve werkvormen, zetten we stappen in de richting van de beoogde doelen.

Bijkomende info:

Deze nascholing GOK in het BuO duurt een volledige dag. Tijdens de middag wordt een broodjesmaaltijd voorzien.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 2 oktober 2017 inschrijven en tot en met maandag 25 september 2017 uitschrijven.
Bijdrage: 25,00 Euro
Lesgever: Bracaval Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 3 oktober 2017 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.