Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8317B - IND Diversiteit inzetten voor kwaliteitsvol inclusief onderwijs: 2 intensieve schoolbezoeken in het multiculturele Camden (London).

Doelstellingen:

Deelnemers

 • kunnen de algemene werking van de 2 scholen vergelijken met de werking in hun eigen context en onderzoeken hoe bruikbare ideeën binnen de context van de praktijk geïntegreerd kunnen worden.
 • kunnen, door over hun eigen muurtje te kijken, andere visies en missies leren kennen en analyseren.
 • kunnen vanuit de observatie in de klassen en de gesprekken onderzoeken hoe deze scholen met diversiteit omgaan, waarbij ze nieuwe inzichten verwerven en daarbij inspiratie opdoen hoe ze het onderwijs in de eigen context kunnen verrijken.
 • kunnen kritische succesfactoren identificeren rond de samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs voor kwaliteitsvolle inclusie.
 • kunnen via reflectie de toepasbare elementen van de schoolbezoeken identificeren en een actieplan maken.…
Doelgroep:

Leerkrachten, middenkader (bv. zorgcoördinatoren) kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs. Lectoren en directie uit lerarenopleiding,  pedagogisch begeleiders Vlaanderen Breed, stafmedewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het studiebezoek focust vooral op kwaliteitsvol inclusief onderwijs, waarbij ‘inclusief’ breed wordt gedefinieerd: inclusief onderwijs voor leerlingen met een beperking, voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen, voor leerlingen uit kansarme gezinnen, voor leerlingen met een andere thuistaal, enzovoorts. Tijdens dit studiebezoek krijgen de deelnemers de kans om te ervaren hoe beide scholen omgaan met hun diversiteit en hoe deze diversiteit gebruikt wordt om het leren van leraren en leerlingen te optimaliseren. Samenwerkingsmodellen in functie van inclusie komen ook aan bod, zoals Woodlands, het ‘Resource center for Autism’ en Robson House, een ‘special school’ voor leerlingen met emotionele en sociale problemen beiden op de campus van de gewone school.

Er wordt ook ingezoomd op ouderparticipatie en specifieke curriculum-inhouden.

Strategie en methode:

Tijdens een inleidende sessie worden een aantal items besproken: het Engels onderwijssysteem, het werk van beide scholen met de duurzame ontwikkelingsdoelen (de global goals, www.globalgoals.org ), het kaderen van  UNICEF rights respecting schools, een aantal specifieke curriculum inhouden, zoals filosofie met kinderen. Indien de deelnemers allemaal uit Vlaanderen komen kunnen we onderzoeken of we deze sessie vooraf in Vlaanderen kunnen organiseren.

Er is 1 intensief schoolbezoek per dag, en elke school organiseert de vorm van het klasbezoek zelf, uiteraard in afspraak met de projectleider. Een aantal zaken zijn gemeenschappelijk:

 • een inleiding door de leidinggevenden van de school, waarbij relevante feiten en cijfers worden gepresenteerd, zodat de deelnemers zicht krijgen op de diversiteit van beide scholen. De visie en missie van de scholen wordt voorgesteld en gekaderd.
 • een algemene rondleiding, begeleid door leerlingen, waarbij de deelnemers de kans hebben om in gesprek te gaan met die leerlingen en leerkrachten.
 • observatie in de klas, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de verwachtingen van de deelnemers, e.g. het niveau (nursery, lagere en hogere klassen lager onderwijs).
 • na de klasobservaties volgt reflectie en uitwisseling.
 • op het einde van de dag volgt een evaluatie (zie later)

De focus van het schoolbezoek kan verschillen van school tot school, maar alles kadert in het diversiteitsverhaal: samenwerkingsmodellen, verbondenheid, een curriculum voor duurzame ontwikkeling: ‘global goals education’, ‘rights of the child’, de impact van het inspectiesysteem in Engeland (Ofsted). De accenten kunnen per school wat anders liggen, bv. hoe levensbeschouwelijke diversiteit in de les aan bod komt (Torriano) of een lesje filosofie met kinderen (Netley).

Ook specifieke curriculum-inhouden komen aan bod, zoals: innovatief wiskunde onderwijs, STEAM, taallesjes enz.

We verkennen tijdens gesprekken met het team ook de mogelijkheden om te werken met leerkrachten die hun eigen expertise en talent inzetten om het team te versterken, zo bijvoorbeeld rond een innovatief wiskunde onderwijs en ‘art’.  Tijdens een workshop kunnen de deelnemers via een circuit kennismaking met hun werk en hun methode van professionaliseren en ondersteunen van het team. We proberen de klasbezoeken zoveel mogelijk op voorhand te plannen in functie van de verwachtingen en de focus van de deelnemers.

Bijkomende info:

Pakketprijs: € 650,00, per persoon op basis van een éénpersoonskamer. Inbegrepen zijn 2 overnachtingen (woe- en donderdag) met ontbijt, lunches en een Osterkaart.

De reis naar London is niet inbegrepen in de prijs. Je kan gemakkelijk online je reis met de Eurostar reserveren (rond de € 100,00 heen en terug)

Deelnemers worden woensdagavond verwacht op de introductiemeeting van 18.00 tot 20.00 plaatselijke tijd (het is in UK 1 uur vroeger). De locatie wordt nog meegedeeld.

Het hotel ligt op loopafstand van het internationaal S.Pancras station. Er worden op voorhand de nodige instructies bezorgd.

Donderdag en vrijdag: ontbijt en lunches zijn inbegrepen (avondeten niet inbegrepen).

De verplaatsing naar de scholen gebeurt te voet (1X) en met de metro (1X). Een Oysterkaart met 2 ritten voor de verplaatsing met de metro. Indien deelnemers reeds een Oysterkaart bezitten wordt de kostprijs van € 13,00 in mindering gebracht.

Op vrijdagavond kan men nog op tijd de Eurostar terugnemen naar België.

Deelnemers krijgen vooraf een introductiepakketje met de nodige plannetjes, informatie over het hotel en het programma.

Sessies: 5 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand inschrijven en tot 60 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 650,00 Euro
Lesgever: Clissen Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
lesplaats nog niet gekend (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 14 maart 2018 van 16:00 tot 18:00
  • donderdag 15 maart 2018 van 09:00 tot 17:00
  • vrijdag 16 maart 2018 van 09:00 tot 16:00
Wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.