Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/17/07-M06 Module 6 - De katholieke dialoogschool: een eerste praktijkgerelateerde verkenning en het uitzetten van een groeitraject

Doelstellingen:
  • Deelnemers zijn vertrouwd met het concept van de katholieke dialoogschool.
  • Leerkrachten kunnen zich a.d.h.v. concrete casussen individueel en als team positioneren binnen de vier schoolparadigma’s.
  • Deelnemers kunnen in samenwerking met andere teamleden team de feitelijke beginsituatie van de school detecteren  m.b.t. het concept van de katholieke dialoogschool.
  • Deelnemers kunnen aangeven welke verdere kansen zij zien om met hun team verder te groeien als katholieke dialoogschool.
Doelgroep:

Schoolteams van alle niveaus

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Sessie 1: Een eerste praktijkgerelateerde verkenning.

In de eerste sessie willen we schoolteams laten kennismaken met  het concept van ‘de katholieke dialoogschool’.

  • In het eerste deel van deze sessie worden schoolteams a.d.h.v. klas- en schoolbetrokken casussen uitgenodigd zich te positioneren binnen de twee uitdagingen waar hun school voor staat. Het gaat met name om, enerzijds, het omgaan met de toenemende culturele en levensbeschouwelijke pluraliteit en, anderzijds, om de mate waarin de specifieke katholieke identiteit oplicht en/of kan ter sprake komen. Men stoot op deze manier op de verscheiden perceptie die m.b.t. dergelijke casussen binnen het eigen team leeft. Na deze dialogale verkenning worden de vier schoolparadigma’s benoemd en op het identiteitsvierkant aangebracht.
  • In het tweede deel worden de vier schoolparadigma’s (van ter Horst en Hermans), waarin de spanning tussen de twee uitdagingen wordt geanalyseerd, inhoudelijk verder toegelicht en verduidelijkt met concrete voorbeelden (d.m.v. tekst- en beeldmateriaal).
  • In het derde deel worden de teams uitgenodigd om op zoek te gaan naar casussen binnen de eigen school waarin ze geconfronteerd werden/worden met het spanningsveld dat door deze twee uitdagingen wordt opgeroepen. Hoe positioneren zij zich individueel t.o.v. deze herkenbare situaties? Waar staat men als school(team)? Welke groeikansen willen/kunnen individuele leerkrachten/het team opnemen om (verder) te groeien in de richting van katholieke dialoogschool?

Sessie 2: Uitzetten van een groeitraject.

In de tweede sessie gaan we verder aan de slag met de feitelijke situatie van de school en dedecteren we met hen groeipotentieel in de richting van een katholieke dialoogschool. A.d.h.v. de smart-methode wordt bepaald waar de school prioritair mee aan de slag zal gaan.

Strategie en methode:

Een inhoudelijke en praktijkgerelateerde verkenning van het concept van de katholieke dialoogschool.

Dit concept wordt a.d.h.v. concrete casussen ingeoefend en geconcretiseerd.

De feitelijke schoolsituatie vormt het uitgangspunt om verder groepotentieel in kaart te brengen.

Bijkomende info:

Plaats en data: in afspraak met de school

Contactpersoon:
Leen Dillen - 0497 38 41 69 - Leen.Dillen@katholiekonderwijs.vlaanderen
Johan Vandenbroucke
Maddy Appelen
Helena Vandenbergh

Deze module kan aangevraagd worden voor een personeelsvergadering en/of een pedagogische studiedag. Het spreekt voor zich dat er meer verdiepend gewerkt kan worden wanneer de modules binnen een pedagogische studiedag vallen.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 10 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (9 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.