Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8317C - IND Een ontdekkingsreis doorheen het Finse onderwijs met de focus op innovatie, inclusie en infrastructuur.

Doelstellingen:

Deelnemers:

- kunnen de algemene werking van de bezochte scholen vergelijken met de werking in hun eigen context en onderzoeken hoe bruikbare ideeën binnen de context van de praktijk geïntegreerd kunnen worden.

- kunnen, door over hun eigen muurtje te kijken, andere visies en missies leren kennen en analyseren.

- kunnen vanuit de observatie in de klassen en de gesprekken onderzoeken hoe deze scholen werken, hoe ze principes van co-teaching toepassen en verwerven daarbij nieuwe inzichten.

- kunnen kritische succesfactoren identificeren rond de samenwerking gewoon en buitengewoon onderwijs voor inclusie en ondersteuning van leerlingen in de lokale, inclusieve scholen, met inbegrip van hun systeem van assessment.

Doelgroep:

Leerkrachten, middenkader (bv. zorgcoördinatoren) kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs. Lectoren en directie uit lerarenopleiding,  pedagogisch begeleiders Vlaanderen Breed, stafmedewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het Fins onderwijs heeft een goede reputatie op het gebied van curriculum, leerkrachtenloopbaan, kwaliteitssystemen en inclusie. De deelnemers bezoeken scholen van alle niveaus en de lerarenopleiding. Tijdens de bezoeken wordt duidelijk hoe men aan inclusie werkt, hoe men zorg realiseert, hoe men onderzoekt, hoe men samenwerkt en een schoolteam vormt, hoe men inzet op kwaliteit en hoe de participatie bij de curriculumhervorming verloopt. Concepten als de brede school (infrastructuur delen, vrije tijdsactiviteiten op school) en de samenwerking met de ondersteuningsdienst  worden uitgediept. Verder wordt er een bezoek gebracht aan  een vroegere school voor buitengewoon onderwijs die hun focus nu meer richt op ondersteuning van lokale scholen, expertise-deling, nascholing van leerkrachten, assessment van leerlingen enz. De universiteit licht de lerarenopleiding en de in-service training toe.

Strategie en methode:

Concrete strategie en methode:

Eerste dag: een inleiding met informatie over de scholen, informatie over het programma en over Oulu in het algemeen. De deelnemers maken kennis met elkaar op verschillende manieren. Indien de groep internationaal is (wordt naar gestreefd) is de voertaal Engels. Uitgenodigde studenten verzorgen een ice-breaking activiteit rond de Finse taal.

Tweede dag: een ganse dag in de onderwijsdienst van Oulu (The office of Education and Culture Services): presentatie van de onderwijs- en cultuurdienst van Oulu, het Fins onderwijssysteem en het curriculum design. Verder vindt er een leercafé plaats met verschillende leerkrachten (begeleidende leerkrachten, STEM-leerkrachten, enz…). Dit leercafé bestaat uit een korte voorstelling door de gespreksleider, gevolgd door een vragenronde en uitwisseling. Dit geeft de kans aan de deelnemers om de materie diepgaand te bespreken en in kleine groepen alle voorstellingen mee te maken.

Het systeem van de inservice training wordt ook voorgesteld. Verder komen de ‘Student well-being and support services’ aan bod en de regionale ondersteuning. Na deze dag is er reflectie en ‘World-café’ waarbij we kennis maken met lokale producten. Op dit World-café zijn teamleden van de onderwijsdienst aanwezig en ook uitgenodigde medewerkers uit het veld. Dit biedt mooie mogelijkheden tot uitwisseling, kennismaking, enzovoorts. Doordat iedereen streekproducten meebrengt en ook voorstelt leren we elkaars cultuur kennen.

Dag 3,4 en 5: er zijn schoolbezoeken voorzien waarbij de deelnemer kan kiezen. Deze worden vooraf voorgesteld. Er zijn ook bezoeken voorzien aan innovatieve leeromgevingen, zoals een FabLab, “Me and my city”, “Nature school”, enz… Bij de bezoeken kan de focus verschillen: soms bezoeken we een school die maar recent gebouwd is, zodat we focussen op infrastructuur waarbij wordt gedeeld met de gemeenschap. Soms zijn het scholen die al langer bestaan, maar die de nodige veranderingen doorvoerden om innovatieve onderwijspraktijken, zoals teamteaching mogelijk te maken. Er is ook een presentatie voorzien van een gans nieuw schoolconcept: we verkennen het design, het team, het model.

Dag 6 is een ontbijtvergadering met de directies van de scholen die we bezochten. Dit geeft de deelnemers informeel de gelegenheid om op een aantal zaken terug te komen en vragen te stellen. Dit is een soort afscheidssessie, waarbij ook de certificates worden uitgedeeld.

We proberen op voorhand te plannen in functie van de verwachtingen en de focus van de deelnemers.

Bijkomende info:

Pakketprijs € 1.200,00: ontbijt, lunches en een welkomstdiner, de verplaatsing naar de scholen vanuit het hotel, 5 overnachtingen in een tweepersoonskamer. Single kamer kan mits toeslag van € 250,00.
Er wordt een avondprogramma, optioneel, aangeboden.

De reis naar Oulu is niet in de prijs inbegrepen.

De verplaatsing van de luchthaven naar het hotel en terug is niet inbegrepen. (De mogelijkheden hiervan worden later nog doorgegeven.)

Sessies: 10 sessie(s)
Voorwaarde:

De deelnemers verblijven in het aangegeven hotel.


Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1200,00 Euro
Lesgever: Clissen Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 1: (5 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Education and Culture (Inschrijven afgesloten)
Oulun Kaupunk
90015 OULU (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • zondag 26 november 2017 van 18:00 tot 20:00
  • maandag 27 november 2017 van 09:00 tot 17:00
  • dinsdag 28 november 2017 van 09:00 tot 17:00
  • woensdag 29 november 2017 van 09:00 tot 17:00
  • donderdag 30 november 2017 van 09:00 tot 17:00
  • vrijdag 1 december 2017 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.