Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/17/07-M09 Module 9 - Als bestuur op weg naar de katholieke dialoogschool

Doelstellingen:
  • Deelnemers zijn vertrouwd met de centrale concepten in het denken rond katholieke dialoogschool.
  • Deelnemers kunnen de feitelijke beginsituatie van hun school m.b.t. katholieke dialoogschool omschrijven.
  • Deelnemers kunnen verdere groeikansen voor hun school in de richting van katholieke dialoogschool aanduiden.
Doelgroep:

Schoolbesturen in katholiek onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze nascholing herbronnen de bestuurders hun visie op de christelijke identiteit van de school en op de pastoraal op school. Zij onderzoeken ook hoe het bestuur zijn verantwoordelijkheid op dat vlak optimaal kan opnemen en hoe het bestuur de katholieke school kan oriënteren en ondersteunen.

Strategie en methode:

De vormingsmedewerker verstrekt de nodige input. Er is daarbij ook ruimte voor vragen en bedenkingen. Door middel van diverse werkvormen worden bestuurders aangezet om hun verwachtingen en ervaringen met elkaar te bespreken en op die manier van elkaar te leren.

Bijkomende info:

Plaats en data: in afspraak met de school

Contactpersonen:
Johan Vandenbroucke
Maddy Appelen
Helena Vandenbergh

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 6 en mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (3 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.