Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83179 mod 1 - IND Fiscaliteit voor schoolbesturen

Doelstellingen:
 1. De deelnemers verwerven een overzicht van de belangrijkste fiscale wetgeving die voor schoolbesturen relevant is (btw, rechtspersonenbelasting inclusief onroerende voorheffing en roerende voorheffing, registratierechten en successierechten inclusief patrimoniumtaks, voordelen van alle aard op fiscale fiches).
 2. De deelnemers kennen het toepassingsgebied en de grenzen van vrijstellingen en andere fiscale gunstmaatregelen.
 3. De deelnemers kennen de fiscale gevolgen van activiteiten die door veel scholen worden georganiseerd: fondsenwervingsacties, schoolfotografie, verhuur van lokalen, didactische uitbatingen.
 4. De deelnemers kunnen de informatiebronnen vinden betreffende fiscale materies.
 5. De deelnemers kunnen de fiscale gevolgen van de beleidsbeslissingen van de vzw en haar belangrijkste partners inschatten.
Doelgroep:

Financieel medewerkers, directieleden en bestuurders van schoolbesturen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en kleuter- en/of leerplichtonderwijs aanbieden. Geen voorkennis vereist.

Aanbieder: Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld indien hun vzw de fiscale wetgeving niet correct volgt.
De opleiding laat u kennismaken met de verschillende belastingsystemen waaraan een schoolbestuur onderworpen kan zijn: btw, rechtspersonenbelasting, patrimoniumtaks en andere successierechten, registratierechten, voordelen van alle aard.
Het toepassingsgebied en de grenzen van de vrijstellingen en andere fiscale gunstmaatregelen worden verkend.
Er wordt nader ingegaan op de fiscale gevolgen van fondsenwervingsacties, schoolfotografie, verhuur van lokalen en didactische uitbatingen.
Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de bronnen van fiscale informatie. 

Strategie en methode:

Deelnemers krijgen aan de hand van een PowerPointpresentatie een uiteenzetting over de basisprincipes (docerend lesgeven). Veel voorkomende situaties in schoolbesturen worden onder de aandacht gebracht. Waar mogelijk worden thema’s ingeleid door middel van vragen aan de deelnemers. De antwoorden worden gebruikt om de correcte interpretatie en handelswijze toe te lichten.

Er zijn 2 op mekaar aansluitende sessies. Deelnemers schrijven in voor deze beide sessies.
Ochtendsessie: 9u30 – 12u30 – middagpauze – namiddagsessie: 13u30 – 16u30.

Bijkomende info:

Mogelijkheid om een lunch te bestellen.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

Er is geen voorkennis vereist.
Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 20 deelnemer(s) ingeschreven worden. Voor dit initiatief kunt u tot 10 dagen op voorhand inschrijven en tot 25 dagen op voorhand uitschrijven.


Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 25 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Vermeersch Trui
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • vrijdag 15 september 2017 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 9 januari 2018 van 09:30 tot 16:30
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • vrijdag 25 mei 2018 van 09:30 tot 16:30
Wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 4:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.