Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85177 Masterclass 'Een ontmoeting tussen de islam en de katholieke dialoogschool'

Doelstellingen:

Deze masterclass tracht bestuurders uit te dagen, te inspireren en aan te zetten tot reflectie met betrekking tot een voor hen relevant thema.

De vorming beoogt eveneens de onderlinge contacten tussen bestuurders te bevorderen en kansen te geven tot netwerking.

Concreet heeft deze masterclass om een kennismaking met de islam te faciliteren, aan te geven hoe je radialisering zou kunnen herkennen en dit alles in relatie te brengen met de katholieke dialoogschool.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

KHalid Benhaddou.JPG

Khalid Benhaddou is de verpersoonlijking van de 'rationele islam', een moderne islam die de westerse democratische regels en de Europese verlichtingswaarden wil verzoenen met de wijsheid van de Koran. Met dat ideaal werkt hij als imam in Gent en als coördinator van het Netwerk Islamexperten dat, in samenwerking met het departement Onderwijs, de radicalisering van moslimjongeren in Vlaanderen tegengaat.

De masterclass is gebaseerd op het boek “Is dit nu de Islam?”. In dit boek vertelt Benhaddou hoe de Koran echt moet worden gelezen en niet letterlijk maar wel in zijn historische context moet worden begrepen. Hij spreekt over de extreme islam en zijn terroristische uitwassen en hoe je die concreet kan bestrijden. Hoe je jongeren weg kan houden van radicalisering. En hij houdt een warm pleidooi voor een 'mondiale verlichting van de islam', where east meets west.

bron foto: Het Nieuwsblad op http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161030_02548066 

 Chris_Wyns.jpg

Chris Wyns is pedagogische begeleider gelijke onderwijskansen en diversiteit en staat stil bij de link tussen de islam en de katholieke dialoogschool.

De katholieke dialoogschool daagt ons uit om een antwoord te zoeken op vragen, uitdagingen en conflicten zonder in de valkuil te stappen van polarisatie of onze eigen identiteit op te geven? Dat maakt haar eigentijds tegendraads omdat zij daarmee ingaat tegen de heersende polarisering. Zij is verbindend en verbinding begint bij de erkenning van verschil. Identiteit en identiteitsontwikkeling nemen een centrale plaats in, de identiteit van onze leerlingen - uiteraard - maar ook onze identiteit en hoe zij zich verhoudt tot de katholieke dialoogschool.  Verbinding is de motor van de katholieke dialoogschool en de dialoog is de brandstof. Wij reiken een handvat aan dat dieper ingaat op de voorwaarden voor een open dialoog. Daarin stellen we de behoefte centraal en zoeken we samen naar het midden zonder onszelf te verliezen.

Strategie en methode:

Deze twee sprekers trachten het bestuurderspubliek te boeien, uit te dagen en te inspireren en gebruikt daarbij zijn geëigende methode. Zij zullen elk een uiteenzetting geven van ongeveer 45 minuten. Na de uiteenzettingen is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Daarna is er bij een hapje en een drankje gelegenheid tot uitwisseling en netwerking. Deze vooravond wordt op een centrale locatie georganiseerd zodat een ruim publiek kan aangesproken worden.

Bijkomende info:

De masterclass start om 17.00 uur.

Er is onthaal voorzien vanaf 16.30 uur.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

De masterclass is een jaarlijks initiatief, telkens met een ander inhoudelijk thema.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 25 september 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 12,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 28 september 2017 van 17:00 tot 19:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.