Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85178-IND Fusies van vzw’s: juridische aspecten

Doelstellingen:

1) Netwerkvorming bij bestuurders.

2) Bestuurders uitdagen en aanzetten tot reflectie over de eigen situatie met betrekking tot de keuze voor de ene of de andere fusieprocedure.

3) Kennismaken met en inzicht verwerven in de mogelijke fusieprocedures voor vzw’s.

4) Kennismaken met en inzicht verwerven in de factoren die meespelen bij de keuze voor de ene of de andere fusieprocedure, de voor- en nadelen verbonden aan de mogelijke fusieprocedures.

5) Bestuurders in staat stellen een fusie op juridisch vlak tot een goed einde te brengen.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, mogelijk vergezeld door algemeen of coördinerend directeur, directieleden belast met beleids- en bestuurlijke taken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting is één van de drie belangrijke ‘werven’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Besturen moeten in een steeds complexere omgeving functioneren met voortdurend nieuwe uitdagingen en vragen die aan het onderwijs gesteld worden.

Om in die omstandigheden kwaliteitsvol onderwijs te blijven garanderen zijn er deskundige, goed georganiseerde besturen nodig. Hieruit blijkt dat bestuurlijke schaalvergroting niet het uiteindelijke doel is, toch is schaalvergroting een belangrijke hefboom voor het creëren van meer bestuurskracht en beleidsvoerend vermogen.

Meer samenwerking op bestuurlijk vlak, impliceert dat er meer fusies tussen schoolbesturen zullen plaatsvinden. In deze vorming wordt toegelicht welke contextfactoren bepalend kunnen zijn bij de keuze voor de ene of de andere fusieprocedure. Uiteraard worden ook de mogelijke fusieprocedures en de voor- en nadelen ervan toegelicht. 

Gedurende het schooljaar 2016-2017 heeft de dienst Bestuur & organisatie heel wat materiaal en ‘technische nota’s uitgewerkt om de processen naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting te ondersteunen.

Eén van de ontwikkelende nota’s is de nota ‘BOS & juridische aspecten van een fusie van vzw’s'. Deze nota vormt de basis van de vorming. 

overzicht_BOS.PNG

Strategie en methode:

De spreker licht toe welke contextfactoren bepalend kunnen zijn bij de keuze voor de ene of de andere fusieprocedure. Uiteraard worden ook de mogelijke fusieprocedures en de voor- en nadelen ervan toegelicht. 

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie (tot 18 september 2017) vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Balthau Maarten
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 12 oktober 2017 van 19:30 tot 22:00
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 2 oktober 2017 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 26 oktober 2017 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 9 oktober 2017 van 19:30 tot 22:00
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 23 oktober 2017 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.