Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8517G-IND BOS & Personeel

Doelstellingen:

De deelnemers

 • kennen het huidige kader  voor wat betreft de gevolgen voor het gesubsidieerd en het niet-gesubsidieerd personeel bij een fusie
 • begrijpen enkele denkpistes rond personeelsreglementering voor de toekomst van BOS
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, mogelijk vergezeld door algemeen of coördinerend directeur, directieleden belast met beleids- en bestuurlijke taken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In het kader van bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting zullen meer en meer schoolbesturen de stap naar een fusie zetten. In deze vorming wordt het huidige kader geschetst voor wat betreft de gevolgen voor het gesubsidieerd en het niet-gesubsidieerd personeel bij een fusie. Daarnaast gaan wij in op enkele denkpistes rond personeelsreglementering voor de toekomst van BOS.

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bijkomende info:

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: De Becker Hans
Goeminne Els
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 6 februari 2018 van 19:30 tot 22:00
D'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 19 februari 2018 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • dinsdag 20 februari 2018 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • donderdag 22 februari 2018 van 19:00 tot 21:30
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • maandag 26 februari 2018 van 19:30 tot 22:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.