Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8517H-IND BOS & Patrimonium

Doelstellingen:

Deelnemers

 • begrijpen dat bestuurlijke optimalisering kansen inhoudt voor het patrimonium
 • begrijpen vanuit welke verschillende invalshoeken stakeholders naar onderwijspatrimonium kijken 
 • begrijpen dat die invalshoeken de relatie bepalen tussen schoolbestuur en eigenaar
 • weten welke verplichtingen samenhangen met gesubsidieerde infrastructuur
 • weten welke mogelijkheden er zijn voor het patrimonium bij een fusie van vzw’s
 • begrijpen hoe het infrastructureel masterplan beïnvloed wordt door schaalvergroting
 • leren hun collega’s bestuurders kennen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In het kader van bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting zullen meer en meer schoolbesturen de stap naar een fusie zetten. In deze vorming wordt het huidige kader geschetst voor wat betreft de gevolgen en de kansen voor het patrimoniumbeheer en het masterplan patrimonium.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft heel wat materiaal en ‘technische nota’s’ uitgewerkt om de processen naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting te ondersteunen.

Eén van de ontwikkelende nota’s is de nota 'BOS & Patrimonium'. Deze nota vormt , samen met de nota 'Overdracht van gesubsidieerde infrastructuur' de basis van de vorming.

overzicht_BOSv2.PNG

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bijkomende info:

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Vanstappen Dirk
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 7 mei 2018 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 14 mei 2018 van 19:30 tot 22:00
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • donderdag 17 mei 2018 van 19:30 tot 22:00
D'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • maandag 28 mei 2018 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • donderdag 31 mei 2018 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.