Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318N-9 Informatiesessie WellBE.vlaanderen

Doelstellingen:

De deelnemer

 • weet waarvoor de tool WellBE.vlaanderen kan ingezet worden.
 • heeft een zicht op hoe deze tool kan gebruikt worden.
 • begrijpt hoe de school zelf, autonoom,  de risicoanalyse psychosociale risico’s kan uitvoeren.
Doelgroep:

Preventieadviseurs, leidinggevenden, directeurs en bestuurders van een katholiek onderwijsinstelling

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het schoolbestuur is als werkgever verplicht om de nodige maatregelen te nemen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De psychosociale aspecten” zijn aspecten van het welzijnsbeleid. Psychosociale risico’s op het werk wordt gedefinieerd als: (a) de kans dat een of meerdere werknemers (b) psychische schade ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, (c) ten gevolge van een blootstelling aan de vijf A’s (= arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties), (d) waarop het schoolbestuur als werkgever een impact heeft, en (e) die objectief een gevaar inhouden.

Het schoolbestuur moet aan de hand van een risicoanalyse de situaties identificeren die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s op het werk, waarbij inzonderheid rekening wordt gehouden met stress, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.  (De Wet Welzijn op het Werk 4 augustus 1996, art. 32/2, §1).De risicoanalyse moet worden uitgevoerd door de werkgever, met expliciete medewerking van de werknemers.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een instrument ontwikkeld dat scholen in de mogelijkheid moet stellen om een kwaliteitsvolle risicoanalyse uit te voeren: WellBe.vlaanderen.

Op deze sessie wordt dit instrument voorgesteld en besproken op een wijze dat de school zelf, autonoom,  de risicoanalyse psychosociale risico’s kan uitvoeren.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Pletinck Beatrijs
Van Hove Greet
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 14 januari 2019 van 16:30 tot 18:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 14 januari 2019 van 19:00 tot 21:00
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • maandag 11 februari 2019 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • vrijdag 15 februari 2019 van 09:30 tot 12:00
Diocesaan Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • donderdag 21 februari 2019 van 19:00 tot 21:00
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 6: (Voorbij)
  • dinsdag 19 maart 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.