Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8518D “Omgaan met (online) seksueel gedrag in het internaat: hoe pak je het aan?”

Doelstellingen:

Deze nascholing biedt handvatten om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag online in te schatten en er pedagogisch op te reageren.

Er worden ook linken gelegd en handvatten gegeven naar het ontwikkelen van een beleid terzake.

 • Seksueel gedrag online kaderen binnen de ontwikkeling van jongeren
 • Een gesprek aangaan met de jongeren over relaties en seksualiteit
 • De ernst inschatten van incidenten met grensoverschrijdend gedrag online
 • Op een gepaste wijze pedagogisch reageren op incidenten met grensoverschrijdend gedrag online
 • De contouren van een beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit uittekenen 
Doelgroep:

Opvoeders en beheerders van internaten

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Jongeren in het internaat experimenteren meer en meer online met relaties en seksualiteit. Vooral sexting wordt een probleem.

 • Vanuit welke waarden en visie kunnen wij in gesprek gaan met de internen over het thema relaties en sexualiteit?
 • Hoe kunnen we internen leren nadenken over wat vertrouwen betekent?
 • Hoe leren we hun eigen grenzen te bewaken en aan te geven?
 • Wat zijn de risico’s van dergelijk gedrag?
 • Hoe kunnen we de ernst van incidenten inschatten en wat willen we dat de jongeren hierover leren?
 • Hoe kunnen we dergelijke problemen zoveel mogelijk voorkomen?
 • Welk beleid kan het internaat hier over voeren?

Deze nascholing biedt handvatten om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag online in te schatten en er pedagogisch op te reageren. Er worden ook linken gelegd en handvatten gegeven naar het ontwikkelen van een beleid terzake.

Strategie en methode:

Vanuit leervragen en casussen van de deelnemers wordt de inhoud van de nascholing opgebouwd. In groepswerk worden ervaringen en ideeën onderling uitgewisseld. De in de groep aanwezige expertise vormt het vertrekpunt.

Deelnemers leren ook hun expertise (rond bijvoorbeeld aanpak van agressief gedrag) toe te passen op de aanpak van seksueel gedrag (online). Verschillen tussen deelnemers worden aangewend om van elkaar te leren. Er is aandacht voor de noden van de deelnemers en er worden duidelijke afspraken gemaakt met de groep.

Bijkomende info:

De lunch is inbegrepen in de prijs.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 1 februari 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 25,00 Euro
Lesgever: De Wilde Karen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 8 februari 2019 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.