Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8518B Leercoaching: en nu de praktijk! module 3: "Betrokkenheid en motivatie ..."

Doelstellingen:

Na de basisvorming Leercoaching op internaat, willen we graag een diepere kennis rond een aantal thema’s bijbrengen die nodig is om op een effectieve manier aan leercoaching te kunnen doen.

We beogen volgende zaken:

 • impact op de kwaliteit van de doelgroep (kennis, vaardigheden, attitudes)
 • impact op het handelen van de doelgroep
 • impact op het leren van internen of het functioneren van internaten
Doelgroep:

Opvoedend personeel en beheerders die reeds basisopleiding rond leercoaching bij Barbara Vrijdags hebben gevolgd

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Opvoeders zien zichzelf in steeds complexere contexten aan studiebegeleiding doen. Internaten werken met steeds meer scholen samen, en vaak ook zijn er internen van verschillende onderwijsniveaus en leeftijdsgroepen aanwezig in de studie.

In de basisopleiding rond leercoaching werden opvoeders en beheerders uitgenodigd kritisch te durven nadenken over hun studiebeleid. Wanneer opvoeders dan de concrete stap willen zetten van studietoezicht naar leercoaching brengt dat nieuwe, maar ook bestaande uitdagingen met zich mee. Om hiermee concreet aan de slag te kunnen, zijn deze modules van onmisbaar belang.

Schooljaar 2017-2018 zijn er reeds twee modules rond de concretisering van leercoaching aangeboden. Het is niet noodzakelijk dat je als deelnemer de vorige modules gevolgd hebt. Huidig schooljaar (2018-2019) worden volgende thema’s behandeld:

Module 3: Betrokkenheid en motivatie, aandacht en concentratie, krachtige leeromgevingen leren begrijpen en manieren om ermee om te gaan verkennen

 • Inleiding
 • Killers en boosters: tips voor versterking van motivatie en betrokkenheid
 • Clichés en (on)waarheden over leermotivatie bij onze internen
 • Wat denken onze internen, hun leerkrachten en wijzelf over de ‘aandacht van de leerlingen’? Werken aan die perceptie.
 • Basisvoorwaarden voor leerbetrokkenheid van de internen in onze leefgroep
 • Tips om aandacht te verhogen tijdens en buiten de studie en de les
 • Op zoek naar onze eigen leervoorkeuren en leerstijlen, ontdekken we de kenmerken van krachtige leeromgevingen voor onze internen. Welke gevolgen heeft dat voor de organisatie van de studiezaal, de studietijd …?
 • Tips om leerlingen te leren focussen bij opdrachten, taken en toetsen
Strategie en methode:

Doorheen het traject en doorheen elke sessie krijg je de kans om aan de vorming deel te nemen via verschillende werkvormen (uiteenzetting, reflectie, voorbeelden, uitwisseling, discussie ...).
Je wordt uitgenodigd om op elk moment vragen te stellen, opmerkingen te formuleren, suggesties te doen.
Je wordt gestimuleerd om ervaringen te delen en knelpunten aan mekaar voor te leggen.

Wie het wenst kan na voorafgaand overleg met de lesgever zelf kleine onderdelen van de vorming presenteren.

Bijkomende info:

Een lunch is ingebrepen in de prijs.

Er zijn ook twee vervolmakingscursussen waarvoor je kunt inschrijven nadat je deze nascholing hebt gevolgd:

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Vervolg op een eerdere nascholing (met nieuwe doelen & inhouden)

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 4 februari 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 90,00 Euro
Lesgever: Deneve Marcella
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 11 februari 2019 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.