Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318U-1 Seminarie voor opvoeders: coaching in opvoeding

Doelstellingen:
 • Het verschil tussen coachen en sturen beschrijven
 • De verschillende fasen in een  coachingstraject leren herkennen
 • Kunnen bepalen in welke opvoedingssituaties coaching de geschikte aanpak is
 • Goede coachingsvragen leren stellen en omgaan met moeilijkheden in het coachingsproces. Jongeren helpen de sprong te maken van een soms onbewust onbekwaam handelen naar een bewust bekwaam handelen door hen aan zelfreflectie te laten doen.
Doelgroep:

Opvoeders die in een internaatcontext werken

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Als opvoeder sta je voor een uitdagende taak: jongeren met verschillende achtergronden, persoonlijkheden en uitdagingen begeleiden in het volwassen worden, en dit in een groepscontext. Je kan daarvoor verschillende opvoedingsstrategiëen inzetten, naargelang de nood.

Voel jij soms ook dat je aanpak heel veel energie vraagt en weinig oplevert? Wil je graag je assortiment aan tools die jij als opvoeder bewust kan inzetten, vergroten? Dan is dit seminarie iets voor jou!

Coaching vraagt een zeer bewuste en empathische houding waar het eigenaarschap blijft bij de andere. Daarom zijn goede vragen stellen zo belangrijk. Er wordt tijd gemaakt om hierop te oefenen. Samen gaan we daarom in op o.a. deze vragen:

 • Wanneer kiezen voor coaching? Wanneer niet?
 • Waar kunnen we op botsen bij coaching en hoe gaan we daar dan mee om?
 • Hoe maken we iets bespreekbaar?
 • Hoe krijgen we een jongere gemotiveerd om te veranderen?
 • Als we zelf weten hoe iets anders kan, mogen we dat dan zeggen? Is dat dan nog coaching?
 • Hoe bouw ik een vertrouwensrelatie op?
 • Wanneer ga ik te snel?
 • Hoe confronteer ik de jongere met zijn/haar gedrag?
 • Hoe ga ik om met weerstand?
 • Wat zijn goede, coachende vragen?

Dit seminarie wil een inspiratiemoment zijn en ev. een doorstart voor opvoeders die soms het gevoel hebben op een dood spoor beland te zijn, om een nieuwe dynamiek te creëren

Strategie en methode:

Vaak hebben opvoeders voorkeursstrategieën die ze meestal onbewust inzetten. De bedoeling is om in dit seminarie hier rond na te denken en bewust te worden van je eigen voorkeursstrategieën. Samen verkennen we wat nog andere geschikte opvoedingsstijlen kunnen zijn. Op die manier kan je je assortiment van opvoedingstools zo vergroten. Coaching is er een mogelijke strategie, maar vele opvoeders weten eigenlijk niet echt wat daar dan precies mee bedoeld wordt.

Vanuit een actieve werkvorm laten we je aan de lijve het verschil tussen sturen en coachen ervaren. Daarnaast helpt het model van Egan om de verschillende fasen in een coaching te herkennen en te gaan toepassen.

Netwerking wordt nagestreefd en intervisie in een veilige setting met opvoeders van andere internaten

Bijkomende info:

De maaltijden zijn inbegrepen in de prijs. We logeren in het internaat en daarom moet je zelf je lakens, kussen en slaapzak meebrengen.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 12 december 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 255,00 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Internaat Huyze Komvest (Inschrijven afgesloten)
Komvest 36
8000 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 19 december 2018 van 09:30 tot 18:30
  • donderdag 20 december 2018 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.