Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318S Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht om zich bij te scholen zie Codex Titel II, Hoofdstuk I, artikel 23.

Via de nascholing “Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur” wil het Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden deze nascholing te volgen.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor preventieadviseurs van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen worden als preventieadviseur.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma Terugkomdag PA3 – 20 maart 2019 - Regio West-Vlaanderen

9.00 uur              Verwelkoming

9.15 uur              De opdracht van een preventieadviseur, de interne dienst: wettelijk, nog andere opdrachten? 

                          Verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn. Dhr. ir. Durand neemt ons interactief op sleeptouw. (1)

10.15 uur            Pauze

 10.30 uur           Aan het werk met je VOORTAAK, bij voorkeur op je laptop mee te brengen.

                               voortaak = in een excel-formulier(2)  lijst je zo goed als mogelijk alle taken op die je in 
                            het voorbije jaar als PA hebt uitgevoerd. Vul in de laatste kolom de gemiddelde 
                            tijdsbesteding per week voor die opdracht in.

                            Bespreken en bewerken van je voortaak, in overleg met collega’s.
                                Categoriseer je taken in twee kolommen: 
                                                 1) wettelijke taken van de PA ; 
                                                 2) operationele taken van de PA.

12.00 uur           Lunchpauze       (broodje met soep  – inbegrepen in de deelnameprijs)

12.45 uur           Risicoanalyse van een werkpost: Wat? Wie? Waar? En dan?

                               Door Chris Vandenbempt

13.45 uur           een voorbeeld van een RA van een werkpost uit de basisschool: een collega getuigt.

14.15 uur           Aan het werk! Breng dus zeker je laptop mee.

                         Start een RA van een werkpost uit jouw school. Je kan met je vragen terecht bij de aanwezige ervaringsdeskundigen of bij je collega’s.

14.45 uur           koffiepauze

15.00 uur           Eigen vragen en zorgen delen
                             Hierin maken we tijd om de onderwerpen waarmee we bezig zijn en de gerelateerde             
                             problemen te bespreken met het oog op het verbeteren van de deskundigheid en de 
                             kwaliteit. De bedoeling is om van elkaar te leren over de inhoud en de te gebruiken 
                             methodieken. (1)

16.00 uur           Einde

____________________

(1)          Vragen i.v.m. dit hoofdonderwerp mogen vooraf doorgemaild worden aan lieven.verhaeghe@katholiekonderwijs.vlaanderen

(2)          Na inschrijving wordt het excelformulier je meteen doorgemaild.

 

 

Programma Terugkomdag PA3 - Limburg

9.00 uur           Verwelkoming

9.15 uur               Nieuwe wetgeving: 2018
(Onder voorbehoud) FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg AD Humanisering van de Arbeid Afdeling Normen Welzijn

                        Er wordt een overzicht gegeven van nieuwe wetgeving, verordening, richtlijnen, omzendbrieven en mededelingen die betrekking hebben op preventie en bescherming op het werk.

9.45 uur           Intervisie

Hierin maken we tijd om de onderwerpen waarmee we bezig zijn en de gerelateerde problemen te bespreken met het oog op het verbeteren van de deskundigheid en de kwaliteit. De bedoeling is om van elkaar te leren over de inhoud en de te gebruiken methodieken.

11.00 uur          Pauze

11.15 uur          Evacuatie van een bus

12.15 uur          Middagpauze (broodjes)

13.00 uur          Risicoanalyse van een werkpost

13.30 uur          Workshop: hoe begin ik aan een risicoanalyse van een werkpost?
Er worden, door collega’s preventieadviseurs van ProLim, modellen getoond waarmee we aan de slag kunnen gaan.
We werken, onder toezicht van ervaren collega’s preventieadviseurs, in kleine groepjes de risicoanalyse uit die op de eigen school kan toegepast worden. (indien mogelijk een eigen laptop meebrengen aub)

14.15 uur          Pauze

                        Vervolg workshop

15.45 uur          Einde

Strategie en methode:

De nascholing is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een on­derwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat recht­streeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een speciale website waar de preventieadviseurs die de opleiding –  Basiskennis – (PA3) bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben gevolgd toegang tot hebben. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

Cursisten ontvangen een attest.

Bijkomende info:

Deelname in de kosten: € 40,00 voor cursisten die de opleiding Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis gevolgd hebben georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (cursusteksten, toegang tot de website, koffie en broodjeslunch inbegrepen).

Inschrijven kan tot uiterlijk vijf dagen voor de datum van de bijscholing. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 40 per reeks.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen die de opleiding basiskennis – Preventieadviseur Interne Dienst gevolgd hebben.

Indien mogelijk een eigen laptop meebrengen voor de workshop alstublieft.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

De opleiding ‘Preventieadviseur Interne Dienst – Basiskennis’ gevolgd hebben al of niet georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen (vroeger VSKO).


Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 8 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 20 maart 2019 van 09:00 tot 15:45
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 2 mei 2019 van 09:00 tot 15:45
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 15 november 2018 van 09:00 tot 15:45
PB Regio Mechelen-Brussel (Afgelast)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  van 09:00 tot 15:45
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.