Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318P-2 Introductie in de beleidsdomeinen van een bestuur: financieel beleid en materieel beleid

Doelstellingen:
  • Inzicht verwerven in de taken van de bestuurder en het bestuur in de betrokken beleidsdomeinen: financieel beleid en materieel beleid.
  • Inzicht verwerven in de andere verantwoordelijkheden die bij andere actoren liggen in het kader van de beleidsdomeinen van een bestuur en bestuurder: financieel beleid en materieel beleid.
  • Weten welke informatiebronnen je kan raadplegen vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen en op welke ondersteuning je als bestuurder en bestuur kan rekenen vanuit de netwerkorganisatie.
  • Andere kandidaat en startende bestuurders leren kennen uit de regio.
Doelgroep:

Kandidaat en startende bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Andere geïnteresseerde bestuurders zijn uiteraard ook welkom.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We overlopen en bespreken de verantwoordelijkheden, rechten, plichten, beleidsopties, mogelijkheden … van een bestuur in het kader van financieel en materieel beleid van een bestuur.

Er is aandacht voor de vragen van de betrokken kandidaat en startende bestuurders.

Er wordt vertrokken vanuit het kader van het charter van goed bestuur, corperate governance, concrete casussen en de jaarwerking van een bestuur.

Strategie en methode:

De ‘Gids voor besturen’ wordt gebruikt als naslagwerk bij deze vorming. Het instrument wordt geïntroduceerd en besproken.

Er wordt ingegaan op de vragen en bekommernissen van de aanwezige bestuurders.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar Marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Deze sessie wordt tijdens het werkjaar 2 keer aangeboden, namelijk in de loop van de maand oktober op 2 plaatsen in Vlaanderen.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bezoek zeker ook onze pagina rond vorming voor besturen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Oost-Vlaanderen (Afgelast)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • dinsdag 23 oktober 2018 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 2: (Afgelast)
    • donderdag 25 oktober 2018 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.