Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318L-1 Taken en aansprakelijkheden van de hiërarchische lijn inzake preventie en bescherming voor het basisonderwijs, internaten en CLB’s

Doelstellingen:

De implementatie van het preventiebeleid op school is de taak van het schoolbestuur en van de leden van de hiërarchische lijn. Zij zijn het die instaan voor de uitwerking van een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS), en vervolgens voor de programmatie, de realisatie en de evaluatie ervan. Voorts werken de leden van de hiërarchische lijn mee aan het opstellen van het globaal preventieplan (GPP) en het jaarlijks actieplan (JAP), onderzoeken ze ongevallen en incidenten, controleren ze arbeidsmiddelen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, waken over de naleving van de instructies inzake veiligheid, staan ze in voor het onthaal van nieuwe personeelsleden … (volgens KB van 27/3/1998,art. 13) Teneinde zowel hun betrokkenheid als hun deskundigheid te verhogen, organiseren we een specifiek professionaliseringsproject voor leden van de hiërarchische lijn.

Doelgroep:

De leden van de hiërarchische lijn van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basisonderwijs of van katholieke internaten of CLB’s. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Een welzijnsbeleid implementeren. 
 • Toepassingsgebied van de wet welzijn. 
 • Algemene principes van een welzijnsbeleid:
    • Dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS);
    • Risicoanalyses en preventiemaatregelen;
    • Globaal preventieplan (GPP° en jaarlijks actieplan (JAP);
    • Jaarverslag;
    • Raadplegen van de regelgeving.
 • De belangrijkste actoren.
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden.
Concreet materiaal dat rechtstreeks op school gebruikt kan worden, wordt ter beschikking gesteld.
Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

Cursisten ontvangen een aanwezigheidsattest.

De opleiding bestaat uit 2 sessies en beslaat dus 1 volledige lesdag.

Bijkomende info:

Prijs deelnemer: € 40,00  (cursusteksten, toegang tot de website, koffie en broodjeslunch inbegrepen).

Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 25 per reeks en gaat pas door als er 12 inschrijvingen zijn per reeks.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 8 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio West-Vlaanderen (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 30 april 2019 van 09:30 tot 15:45 (Afgelast)
PB Regio Mechelen-Brussel (Afgelast)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • vrijdag 25 januari 2019 van 09:30 tot 15:45 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.