Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8518C Leercoaching: en nu de praktijk! module 4: "Leren omgaan met evaluatie ..."

Doelstellingen:

Na de basisvorming Leercoaching op internaat, willen we graag een diepere kennis rond een aantal thema’s bijbrengen die nodig is om op een effectieve manier aan leercoaching te kunnen doen.

We beogen volgende zaken:

 • impact op de kwaliteit van de doelgroep (kennis, vaardigheden, attitudes)
 • impact op het handelen van de doelgroep
 • impact op het leren van internen of het functioneren van internaten
Doelgroep:

Opvoedend personeel en beheerders die reeds basisopleiding rond leercoaching bij Barbara Vrijdags hebben gevolgd.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Opvoeders zien zichzelf in steeds complexere contexten aan studiebegeleiding doen. Internaten werken met steeds meer scholen samen, en vaak ook zijn er internen van verschillende onderwijsniveaus en leeftijdsgroepen aanwezig in de studie.

In de basisopleiding rond leercoaching werden opvoeders en beheerders uitgenodigd kritisch te durven nadenken over hun studiebeleid. Wanneer opvoeders dan de concrete stap willen zetten van studietoezicht naar leercoaching brengt dat nieuwe, maar ook bestaande uitdagingen met zich mee. Om hiermee concreet aan de slag te kunnen, zijn deze modules van onmisbaar belang.

Schooljaar 2017-2018 zijn er reeds twee modules rond de concretisering van leercoaching aangeboden. Het is niet noodzakelijk dat je als deelnemer de vorige modules gevolgd hebt. Huidig schooljaar (2018-2019) worden volgende thema’s behandeld:

Module 4: Leren omgaan met evaluatie, zelfevaluatie, vragen lezen, antwoorden formuleren. Feedback geven en rapporten bespreken

 • Inleiding
 • Voor de toets of toetsenperiode: hoe leren we onze internen van zich voor te bereiden op een toets of een toetsenperiode, welke tips geven we mee?
 • Tijdens de toets: welke adviezen geven we mee voor tijdens de toets? Hoe leren we hen van vragen en opdrachten analyserend en aandachtig te lezen? Welke strategie geeft goede resultaten bij het formuleren van schriftelijke (en mondelinge) antwoorden?
 • Oefenen voor een mondeling examen
 • Na de toets: wat en hoe kunnen internen leren uit een toets? Uit hun fouten? Voorbeelden van foutenanalyses, leeranalyses, zelfreflectie
 • Op zoek naar onze eigen kwaliteiten en valkuilen en die van onze internen
 • Handvatten om goede feedback te geven
 • Een stappenplan voor het bespreken van een rapport met de interne en zijn / haar ouders
Strategie en methode:

Doorheen het traject en doorheen elke sessie krijg je de kans om aan de vorming deel te nemen via verschillende werkvormen (uiteenzetting, reflectie, voorbeelden, uitwisseling, discussie ...). 
Je wordt uitgenodigd om op elk moment vragen te stellen, opmerkingen te formuleren, suggesties te doen. 
Je wordt gestimuleerd om ervaringen te delen en knelpunten aan mekaar voor te leggen.

Wie het wenst kan na voorafgaand overleg met de lesgever zelf kleine onderdelen van de vorming presenteren.

Bijkomende info:

Een lunch is ingebrepen in de prijs.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Vervolg op een eerdere nascholing (met nieuwe doelen & inhouden)

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 8 oktober 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 90,00 Euro
Lesgever: Deneve Marcella
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 15 oktober 2018 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.