Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8518F Het internaat als schatkamer van ontwikkelingskansen! Vlaanderenbrede studiedag.

Doelstellingen:

Bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling is het tweede basisdoel van het Pedagogisch Kader internaten. Hoe kunnen we als opvoeder en beheerder de persoonlijke ontwikkeling stimuleren? Welke inzichten hebben we daarvoor nodig en hoe kunnen we dit concreet maken in de werking?

“Opvoeders zijn hoveniers in het hersentuintje van de jongeren: zij onderhouden het gewas, zorgen voor cognitieve en emotionele voeding en steun en begeleiden de groei. Daarmee scheppen ze de voorwaarde voor persoonlijke groei.” (Jelle Jolles)

Doelgroep:

Opvoeders en internaatbeheerders

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Samenleven op internaat kan heel wat kansen en mogelijkheden bieden die de persoonlijke ontplooiing kan stimuleren en versterken. Hoe kunnen we als opvoeder een sterke, stimulerende context scheppen die effectief bijdraagt aan de persoonlijke ontplooiing? Betere inzichten in de ontwikkeling van het brein, beter begrijpen waarom jongeren doen wat ze doen en soms niet doen wat we van hen verwachten, biedt opvoeders houvast om te weten waar ze best op inzetten in het opvoedingsproces.

Beheerders worden aangespoord na te denken hoe ze als leider kunnen inzetten op een rijke omgeving om zo de jongeren zo veel mogelijk boeiende ervaringen te laten beleven en zo bij te dragen aan de groei van het tienerbrein.

Door de input verhoogt het bewustzijn van de opvoeders over de impact en de noodzaak van een rijke omgeving. Ook leren zij dat het inzetten op de executieve functies één van de belangrijkste taken is in het bijdragen van de persoonlijke ontplooiing.

Door bewust te leren nadenken over welke ervaringen teams willen aanbieden, krijgen internen de kans om talenten te ontdekken.

Denk na over een doordacht, rijk activiteitenaanbod en wat dit dan vraagt op vlak van organisatiestructuur en manier van organiseren. Durf bestaande systemen in vraag te stellen en eventueel bij te sturen.

Strategie en methode:

Vanuit een voordracht met inspirerende voorbeelden door de expert Jelle Jolles willen we samen nadenken hoe we van onze internaten echte schatkamers van ontwikkelingskansen kunnen maken!

In de namiddag wordt in kleine gemengde groepjes nagedacht op welke executieve functies kan ingezet worden in een internaatscontext, en op welke manieren dit dan concreet kan gebeuren. Daarnaast is er kans tot uitwisseling van praktijkvoorbeelden uit diverse internaatscontexten.

Bijkomende info:

De lunch is inbegrepen in de prijs.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 9 november 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 55,00 Euro
Lesgever: Joles Jelle
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 16 november 2018 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.