Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318V-Module 1 Tweedaagse basiscursus autisme (rand)normale begaafdheid

Doelstellingen:

Leerlingen met autisme dagen ons uit. We zien hen opdrachten weigeren, niet meewerken, afwachten, ogenschijnlijk niet communiceren of probleemgedrag vertonen… Maar autisme is niet het gedrag op zich, autisme gaat over anders denken, over een andere informatieverwerking. De AutismeCentraalMethodiek helpt je het gedrag van je leerlingen met autisme beter te begrijpen. Aan de hand van zes kernbegrippen helpt de methodiek jou om een autismevriendelijke school-, leefgroep-of werkomgeving te creëren. 

Met behulp van de AutismeCentraalmethodiek kan je reflecteren over je eigen handelen en jouw eigen interacties als begeleider.

Doelgroep:

Kobe Vanroy richt zich in deze basiscursus tot iedereen die leerlingen met autisme beter wil leren begrijpen om zo beter te kunnen inspelen op hun talenten en onderwijsbehoeften:

  • personeelsleden uit gewoon en buitengewoon basis en secundair, CLB, internaten, pedagogische begeleiding, ondersteuningsnetwerken
  • nieuwe en ervaren personeelsleden die hun kennis over autisme willen opbouwen of opfrissen 
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Om leerlingen met autisme alle kansen te kunnen geven in het onderwijs, is het belangrijk dat begeleiders (leraren, zorgcoördinatoren, paramedici, ondersteuners…) op twee sporen werken:  

  • vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling: enerzijds inzetten op het versterken van de nodige competenties vertrekkend vanuit hun talenten en wat goed loopt  
  • anderzijds daar waar nodig de omgeving aanpassen.  
Strategie en methode:

Plenaire lezing met praktijkvoorbeelden, beeld- en filmmateriaal om het geleerde te concretiseren. 

Wij bieden een kader waarbinnen de talenten en specifieke aandachtspunten en moeilijkheden worden geschetst. De AutismeCentraalMethodiek gaat hierbij uit van 6 woorden: Autistisch denken, basisrust, concrete communicatie, dubbelspoor, eigenheid en functionaliteit. Door inhoud te geven aan deze 6 begrippen worden dit kapstokken waar pedagogisch-didactisch kan op ingespeeld worden. 

Reflecteren over het eigen handelen met behulp van de AutismeCentraalMethodiek betekent verder dat de leraar terugblikt op voorbije ervaringen. (Check) De leraar wordt zich bewust van het eigen handelen en kan alternatieven (Act) ontwikkelen voor toekomstige situaties (Plan) (Act). Deze oefening zou leraren in de toekomst moeten aanzetten tot systematische en cyclische reflectie over het eigen handelen.  

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 30 september 2018 inschrijven en tot en met dinsdag 25 september 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 130,00 Euro
Lesgever: Vanroy Kobe
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pedagogische Begeledingsdienst van het VCLB Vormingscentrum (Inschrijven afgesloten)
Anatole Francestraat 119
1030 Schaarbeek (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 2 oktober 2018 van 09:30 tot 16:00
    • dinsdag 9 oktober 2018 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.