Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83185 Infosessie personeelsreglementering internaten (vervolgsessie)

Doelstellingen:

In de voormiddag zullen onderstaande inhouden aan bod komen:

 • prestatieregeling/opstellen van een uurrooster de deelnemers brengen uurroosters mee.
 • opfrissing werking reaffectatie/Vlaamse reaffectatiecommissie
 • opfrissing maatregelen cao XI
 •  

Namiddag:

De deelnemers hebben de keuze uit onderstaande thema's. Tot een week op voorhand kunnen de deelnemers laten weten aan Hans De Becker (hans.debecker@katholiekonderwijs.vlaanderen) waarover zij liefst meer info krijgen.

 • Tucht
 • Functioneren en evalueren
 • Alternatieve statuten
 • Ontslag
 • Verlofstelsels
Doelgroep:

Deze nascholing wordt georganiseerd voor de beheerders en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de personeelsdienst van het internaat. Deze nascholing is een vervolg van de nascholingen die gegeven werden op 17 en 19 april 2018. Er zal meer gedetailleerd ingegaan worden op bepaalde thema’s.
Deelnemers kunnen op voorhand vragen bezorgen of thema’s voorstellen waarvan men graag heeft dat ze aan bod komen.
Ook internaatsmedewerkers die niet aanwezig waren op de vormingen in april 2018 zijn welkom. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In de eerste plaats wordt vooral de nadruk gelegd op het correct toepassen van de regelgeving vastgelegd in het algemeen reglement, arbeidsreglement, decreet rechtspositie … 

Door de weinige omkadering werd opgemerkt op vorige nascholingen dat het voor heel wat internaten moeilijk is om de regelgeving correct toe te passen, of heeft men onvoldoende inspiratie om creatief zijn. Vanuit praktijkvoorbeelden zullen we internaten, waarbij de opstelling van bv. een uurrooster moeilijk verloopt, op weg helpen.  
Daarnaast stimuleren we de internaten om wat prestatieregeling betreft niet alles in regeltjes te gieten maar een motiverend HR-beleid te voeren door veel te overleggen met het team. Wat organiseren we best binnen het uurrooster? Waar kan over gepraat worden binnen het team en wanneer vragen we bereidheid om zich soepel op te stellen, en als het nodig is, als werkgever ook eens soepel te zijn als het belangrijk is voor een personeelslid? 

Over al deze zaken open zijn en duidelijk communiceren, is echt nodig om een stevige basis te leggen tot een goed draaiend team. 

Binnen de internaten zijn er in de loop van het eerste trimester ook heel wat reaffectaties. We raden de beheerders aan om een toegewezen personeelslid goed op te vangen en de integratie binnen het team mee te stimuleren. We raden de beheerders van de verschillende internaten van eenzelfde regio ook aan om met elkaar te overleggen zo dat men op voorhand al meer zicht heeft op eventuele TBSOB’ers. 

Strategie en methode:

Het is een vorming voor de medewerkers die het vervolg is op de vorming ‘initiatie in de personeelsreglementering’ die gegeven werd in april 2018. Het is vooral de bedoeling om vanuit vragen te vertrekken die uit het werkveld komen. We willen dan ook iedereen stimuleren om na te denken over casussen die men graag in groep wil bespreken en deze door te geven. 

De vorming is een interactief gebeuren waarbij het de bedoeling is om zeer veel vragen te stellen en van elkaars praktijkervaringen te leren.

Bijkomende info:

Er wordt een broodjeslunch voorzien.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Vervolg op eerdere nascholing van schooljaar 2017-2018 (met nieuwe doelen en inhouden)

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: De Becker Hans
Steffens Elke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 5 oktober 2018 van 09:00 tot 16:00
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 28 september 2018 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.