Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8618B Een eigen werkcultuur gericht op samenwerking en reflectie optimaliseert het leren van cursisten

Doelstellingen:

Aan het eind van deze nascholing:

 • kunnen de deelnemers een werkcultuur ontwikkelen van reflectie en samenwerking om schoolverbetering te bevorderen
 • kennen de deelnemers de principes van peer coaching ter ondersteuning van reflectie en verbetering
 • hebben de deelnemers een introductie gekregen over coaching en coachtraining
 • hebben de deelnemers kennis genomen van een praktijksonderzoek in een Engelse school
 • hebben de deelnemers van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen netwerken
Doelgroep:

Dit meicongres volwassenenonderwijs is in de eerste plaats bedoeld voor alle deelnemers aan het ERASMUS-plus KA1-project Collaborative leadership en bij uitbreiding voor alle personeelsleden van de CVO's aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het project kwam tot stand met de steun van het ERASMUS-plusprogramma. Binnen dit project is dit het disseminatiemoment van de mobiliteiten naar UK, Estland, Slovenië, Spanje en Tsjechië. Maar we bieden ook de kans aan middenkader en directies van centra voor volwassenenonderwijs die niet deel namen aan dit project en die willen werken aan het ontwikkelen van een cultuur van reflectie en samenwerking om centrumverbetering te bevorderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Op 16 & 17 mei 2019 organiseert team Postinitieel onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. de deelnemers aan de mobiliteiten naar UK, Estland, Slovenië, Spanje en Tsjechië binnen het ERASMUS-plus project KA1 Collaborative leadership een tweedaagse vorming over het ontwikkelen van een eigen werkcultuur die gericht is op samenwerking en reflectie, om zo het leren van de cursisten te optimaliseren. Voor dit initiatief is Scott Albon van Barnwood Park Arts College (UK, voorheen betrokken bij Dene Magna) bereid gevonden om met directies en middenkader van Vlaamse centra voor volwassenenonderwijs aan de slag te gaan met. Scott was ook één van de trainers die we ontmoet hebben binnen het ERASMUS-plus KA1-project Collaborative leadership:

 • reflectiepraktijken: het ontwikkelen van een cultuur van reflectie en samenwerking om schoolverbetering te bevorderen
 • peer coaching ter ondersteuning van reflectie en verbetering: een introductie tot coaching en coachtraining
 • praktijkonderzoek: casus van Barnwoord Park Arts College

In afzonderlijke groepjes worden de verschillende technieken ingeoefend. 

Strategie en methode:

Dit inititiatief wordt georganiseerd door de pedagogische begeleiding volwassenenonderwijs i.s.m. enkele deelnemers aan de mobiliteiten naar UK, Estland, Slovenië, Spanje en Tsjechië. Binnen team PIO heeft men meermaals contact heeft gehad met Scott Albon. Voorafgaand aan dit initiatief is met hem gesproken over de verwachtingen en de Vlaamse context.

De ‘theorie’ van Scott Albon wordt elk dagdeel verder interactief uitgewerkt in vijf aparte deelsessies zodat de deelnemers de nieuwe technieken interactief kunnen inoefenen. 

Bijkomende info:

Sessies: 6 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit initiatief is de disseminatie van de mobiliteiten naar UK, Estland, Slovenië, Spanje en Tsjechië binnen het ERASMUS-plus KA1-project Collaborative leadership. Ook met dit initiatief blijven we inzetten op een aanbod dat specifiek is afgestemd op het volwassenenonderwijs waarvan we weten dat wat gebracht wordt voor hen interessant en relevant is.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 9 mei 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 265,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Hotel Aazaert en Aazaert (Inschrijven afgesloten)
Hoogstraat 25
8370 Blankenberge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 16 mei 2019 van 09:30 tot 16:30
  • vrijdag 17 mei 2019 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.