Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MZO-01 De zesde GOK-cyclus: op- of doorstart?!

Doelstellingen:

Informeren, toelichten, uitwisselen van goede praktijken

Doelgroep:

(nieuwe) Directies en (nieuwe) GOK-coördinatoren

Aanbieder: Regio Mechelen-Brussel - Pedagogische begeleiding
Inhoud:
  • Toelichten van de decretale verplichtingen ivm GOK-beleid op school.
  • Uitwisselen van goede praktijken ivm opstellen BSA en betrekken van leerkrachten/team.
  • Relatie met decreet leerlingenbegeleiding en OK
Strategie en methode:

Geven van input + leren van elkaar: uitwisselen van goede praktijken, valkuilen, aandachtspunten…

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 10 september 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Lesgever: Noëz Alain
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 12 september 2018 Van 10:00 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.