Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MLK-14 Persoonsgebonden ontwikkeling in de kijker voor het BuBaO.

Doelstellingen:

Inzicht krijgen in en het belang ervaren en benoemen van de vier persoonsgebonden ontwikkelvelden.

De persoonsgebonden ontwikkelvelden verdiepen en verder verkennen aan de hand van oefeningen.

Reflecteren op de eigen persoonlijke ontwikkeling.

Reflecteren op de verschillende mogelijkheden van ZILL binnen handelingsplanning.

Kennismaken met de voorontwikkeling van 0 tot 2,5 jaar in ZILL.

Voorkennis over ZILL opbouwen ter ondersteuning van een mogelijke ZILL-implementatie op school.

Doelgroep:

Orthopedagogen en psychologen en ZILL-gangmakers werkzaam in het BuBaO. Maximaal twee deelnemers per school.

Aanbieder: Regio Mechelen-Brussel - Pedagogische begeleiding
Inhoud:

We verkennen de vier persoonsgebonden ontwikkelvelden. Je krijgt zicht op de opbouw van de ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s en de onderliggende generieke doelen en leerlijnen.

We staan stil bij de relatie tussen ZILL en handelingsplanning.

Je maakt kennis met proefversie van de zgn. ‘voorontwikkeling van 0 tot 2,5jaar’.

Bijkomende info:

Lesgevers: Wouter Jaecques en Arianne Vanlulle.

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Je hebt de introductie ZILL in BuO reeds gekregen.

Je hebt reeds kennisgemaakt met ZILL (vb via leerplanacademies)


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 6 oktober 2018 inschrijven en tot en met maandag 8 oktober 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 9 oktober 2018 van 09:00 tot 12:00
    • maandag 17 december 2018 van 09:00 tot 12:00
    • maandag 18 maart 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.